ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Sparkle White Toothpaste Set

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

1. Sparkle white lemon soda toothpaste 60g 2. Sparkle white removes coffee & tea stains fast toothpaste 50g

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sparkle White Natural Complete Care Toothpaste - 100g×2

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,200

သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖုနွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာသြားတိုက္ေဆး။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sparkle White Lemon Soda Toothpaste - 60g×2

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,800

သံုပုရာအနံ႔ရွိေသာသြားတိုက္ေဆး။ ခံတြင္းထဲတြင္ မလိုအပ္ေသာအညစ္အေၾကးမ်ားဖယ္ရွားေပးပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dentist' Mouthwash Perfect Gum & Tooth Protection - 700ML×2

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,200

ခံတြင္းေဆးရည္။ The Dentiste' plus white toothpaste has a proprietary blend of 14 kinds of premium natural extracts that are naturally antiseptic and antibacterial, giving you active protection against oral bacteria, gum diseases, and bad morning breath.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dentist' Mouthwash Perfect Gum & Tooth Protection - 450ML×2

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,100

ခံတြင္းေဆးရည္။ The Dentiste' plus white toothpaste has a proprietary blend of 14 kinds of premium natural extracts that are naturally antiseptic and antibacterial, giving you active protection against oral bacteria, gum diseases, and bad morning breath.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dentist' Mouthwash Perfect Gum & Tooth Protection - 200ML×2

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ခံတြင္းေဆးရည္။ The Dentiste' plus white toothpaste has a proprietary blend of 14 kinds of premium natural extracts that are naturally antiseptic and antibacterial, giving you active protection against oral bacteria, gum diseases, and bad morning breath.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔