ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Gatsby Hair Wax Mat & Hard 75g×3

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,700

ဆံပင္ပံုသြင္းဂ်ဲလ္၊ တာရွည္ခံေသာေၾကာင့္ လြယ္လြယ္နဲ႔ ပံုပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ား၊မ မေရြး အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Gatsby Hair Wax Mat & Hard 25g×6

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,600

ဆံပင္ပံုသြင္းဂ်ဲလ္၊ တာရွည္ခံေသာေၾကာင့္ လြယ္လြယ္နဲ႔ ပံုပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ား၊မ မေရြး အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On - Multi Protect

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

TROS MEN Deodorant Roll On - Multi Protect 25ML×3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On - Shirt Protection

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

TROS MEN Deodorant Roll On - Shirt Protection 25ML×3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On - Sport Cool Anti Bacteria 25 ML×3

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On - Ultra Cool & Dry 25ML×3

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona V8 For Men Roll On 40ML×2

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Rexona V8 Roll On ဟာအမ်ိဳးအသားေတြရဲ႕ ကိုယ္နံ႔မ်ားေပ်ာက္ကင္းေစၿပီး ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ယံုၾကည္႔မႈၿဖစ္ေစပါတယ္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Sport Defense Roll On For Men Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Rexona Sport Defense For Men Roll On 40ML×2 အားကစားလုပ္တဲ႔သူေတြအတြက္ အထူးသင္႔ေတာ္ပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Active Defense Roll On For Men Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence 25ML×3

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,800

Rexona Active Defense Roll On ဟာ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ကိုယ္နံ႔႔ကိုေပ်ာက္ကင္းေစၿပီး ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ ပိုရွိေစပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Roll On Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence Set

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,800

Rexona Roll On Anti Deodorant Set 25ML×3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Cotton Dry Roll On Anti Deodorant Dry and Fresh Confidence

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,800

Rexona Cotton Dry Roll On 25ML×3 ဟာ ကိုယ္နံ႔ကင္းေစၿပီး လန္းဆန္းေစပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔