ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

AR Vitamin E Gluta Moisturizing Collagen Cream - 200g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rejoice Nourish & Dandruff Control Micron Essence Conditioner - 480ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rejoice Nourish & Dandruff Control Micellar Shampoo - 480ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Revitalift Hyaluronic Serum - 7.5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

A Bonne Thousand White Sakura Spa Salt - 350g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

AR Vitamin E Pink Passion Perfume Body Lotion - 200g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

AR Vitamin E Whitening Moisturizing Roll On - 75ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Bennett Extra White Soap - (25g x 6pcs)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Bennett Extra White Soap - 130g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cetaphil Gentle Skin Cleanser + Gentle Skin 29ml + Moisturizing Cream 15g (New) - Travel Set

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

Cetaphil Gentle Skin Cleanser + Gentle Skin 29ml + Moisturizing Cream 15g (New) - Travel Set

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Serum Super Vitamin Green Tea & Vitamin B3 380 ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Serum Super Vitamin Cranberry&Vitamin B3 380 ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Serum Super Vitamin Citrus&Vitamin B3 380ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Banana Boat Deep Tanning Oil SPF2 - 236ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 21,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Infused with cocoa seed butter, banana fruit extract, and carrot root extract – plus coconut oil – it smells as good as it feels going on. For deep color, apply generously before getting out in the sun. - Water-resistant for up to 80 minutes - Leaves skin feeling silky smooth

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Banana Boat Simply Kids Sunscreen Spray SPF50+ - 170g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 35,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 20,000

Kids sunscreen for all activities, formula not burning eyes, waterproof and sweat resistant, radiation protection UVA / UVB, less chemicals 25%, no oxygen ben zone, paraben, oil and perfume.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL OCEAN BLUE - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL PINK BLOSSOM - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL RELAXING PURPLE - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL SPARKLING YELLOW - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL LIVELY GREEN - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔