ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Banana Boat Deep Tanning Oil SPF2 - 236ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 21,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Infused with cocoa seed butter, banana fruit extract, and carrot root extract – plus coconut oil – it smells as good as it feels going on. For deep color, apply generously before getting out in the sun. - Water-resistant for up to 80 minutes - Leaves skin feeling silky smooth

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Banana Boat Simply Kids Sunscreen Spray SPF50+ - 170g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 35,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 20,000

Kids sunscreen for all activities, formula not burning eyes, waterproof and sweat resistant, radiation protection UVA / UVB, less chemicals 25%, no oxygen ben zone, paraben, oil and perfume.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL OCEAN BLUE - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL PINK BLOSSOM - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL RELAXING PURPLE - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL SPARKLING YELLOW - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL LIVELY GREEN - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Naturals by Watsons Paw Paw Body Lotion - 490ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York Baby Lips Color Lip Balm #Striking Orange - 1.9g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,200

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York Baby Lips Color Lip Balm #Wild Cherry - 1.9g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,200

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Matte And Poreless Foundation - 18ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

မိတ္ကပ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #180 Revolutionary - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #175 Ringleader - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #170 Initiator - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #165 Successful - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #160 Mover - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #155 Pathfinder - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #150 Savant - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔