ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

NH100 30L COUNTRY WALKING BACKPACK - TURQUOISE

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 36,000

To offer a comfortable, lightweight and practical backpack (many storage options, pole holder, etc.) for hiking on relatively flat terrain. Without compromising on style!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

NH100 30L COUNTRY WALKING BACKPACK - BLACK

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 36,000

To offer a comfortable, lightweight and practical backpack (many storage options, pole holder, etc.) for hiking on relatively flat terrain. Without compromising on style!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

eloop E14 20000 mAh Power Bank

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL LIVELY GREEN - 180g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL SPARKLING YELLOW - 180g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL RELAXING PURPLE - 180g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL PINK BLOSSOM - 180g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL OCEAN BLUE - 180g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA NH100 10L COUNTRY WALKING BACKPACK - PINK

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

To offer you a comfortable and affordable 10L backpack that lets you take essentials (water, water bottle, jacket) with you safely on all relatively flat trails.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

FORCLAZ RAIN COVER FOR 35-50 LITRE BACKPACK

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Made for designed for HIKERS wanting to protect large volume backpacks and their contents from the rain. rain-resistant protective cover that fits medium-volume backpacks.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

FORCLAZ RAIN COVER FOR 55-80 LITRE BACKPACK

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 18,000

Made for For use hiking in all weathers. Protects your large volume backpack from rain, or dust.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

FORCLAZ RAIN COVER FOR 20-35 LITRE BACKPACK

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Made for protect your small backpack and its contents from the rain. Cover that adapts to different backpack designs between 20 and 30 litres.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

JBL Go Wireless Bluetooth Speaker

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 65,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 45,000

Full-featured, great-sounding, great-value portable speaker. The JBL GO brings JBL quality sound everywhere. Your all-in-one speaker solution, the GO streams music via Bluetooth from smartphones and tablets, powered by a rechargeable battery with up to 5 hours of playtime. It is also equipped with a convenient noise-cancelling speakerphone, allowing you to pick up calls without turning your speaker off.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA NH100 10L COUNTRY WALKING BACKPACK - Khaki

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

To offer you a comfortable and affordable 10L backpack that lets you take essentials (water, water bottle, jacket) with you safely on all relatively flat trails.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA NH100 20L COUNTRY WALKING BACKPACK - KHAKI

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 22,500

Looking for a backpack to get away for a day in the heart of nature? Our comfortable NH100 model with accessories is great for outings on relatively flat terrain and not compromising on style!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ရွဴေဆး Double-Inhaler

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

1 pcs

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ရွဴေဆး Double-Inhaler

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

1 pcs

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ရွဴေဆး Double-Inhaler

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

1 pcs

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lanna Foot Patch - 10 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ရွဴေဆး Double-Inhaler

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 20,000

12 pcs

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA NH100 10L COUNTRY WALKING BACKPACK - BLACK

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

To offer you a comfortable and affordable 10L backpack that lets you take essentials (water, water bottle, jacket) with you safely on all relatively flat trails.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA NH100 10L COUNTRY WALKING BACKPACK - DARK PURPLE

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

To offer you a comfortable and affordable 10L backpack that lets you take essentials (water, water bottle, jacket) with you safely on all relatively flat trails.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA NH100 10L COUNTRY WALKING BACKPACK - LIGHT KHAKI

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

To offer you a comfortable and affordable 10L backpack that lets you take essentials (water, water bottle, jacket) with you safely on all relatively flat trails.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA NH100 10L COUNTRY WALKING BACKPACK - BLUE

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

To offer you a comfortable and affordable 10L backpack that lets you take essentials (water, water bottle, jacket) with you safely on all relatively flat trails.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA NH100 20L COUNTRY WALKING BACKPACK - BROWN

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 22,500

Looking for a backpack to get away for a day in the heart of nature? Our comfortable NH100 model with accessories is great for outings on relatively flat terrain and not compromising on style!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Decathlon CLASSIC 15-LITRE BACKPACK - GREEN/BLACK

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Are you looking for a practical football backpack? We developed the classic 17 L bag with a wide central compartment and other storage pockets including one for shoes.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Soffell Flora Mosquito Repellent Spray 30ML*4

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

ျခင္မကုိက္ေစေသာအဆီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Soffell Flora Mosquito Repellent Spray 80ML*3

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

ျခင္မကုိက္ေစေသာအဆီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Soffell Flora Mosquito Repellent Spray 80ML*2

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

ျခင္မကုိက္ေစေသာအဆီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Soffell Flora Mosquito Repellent Spray 80ML*1

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ျခင္မကုိက္ေစေသာအဆီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔