ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Tresemme Shampoo Tresplextm Regeneration - 250ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 14,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

With Tresplextm Repair Technology, Tresplextm Generation Shampoo deeply cleanses and penetrates hair strands to restructure and protect hair fiber, for 10X stronger and regenerated hair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Feather Black & shine shampoo 340ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Intense Repair 1 minute Super Conditioner - 70ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ellips Dry Shampoo For all hair types #Breere 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ellips Dry Shampoo For all hair types #Fruity 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ellips Dry Shampoo For all hair types #Exotic 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ellips Dry Shampoo For all hair types #Blossom 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Tresemme Instant Recovery Mask Split Recovery 180ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Refreshing Aromatic Orchid - 650ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,600

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Refreshing Rose & Milky White - 650ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,600

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Refreshing Daisy Fresh - 650ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,600

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PANTENE Shampoo Silky Smooth Care 450ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo White Strawberry 400 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,250
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Shampoo

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rejoice Shampoo Olive Oil – Anti Hair Fall

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lolane Pixxel Detoxifier Hair & Scalp Shampoo - 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lolane Pixxel Hydrolyzed Keratin (Normal) - 110g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lux Shower Cream Soft Rose - 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

With Lux Soft Touch, revel in the feeling of skin so irresistibly soft that it invites the caress. Specially created with moisturizing SilkEssence and delicate floral notes, this bodywash will infuse your skin with a light moisturizer as you bathe in its luxurious lather, leaving it silky soft and elegantly fragrant.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lux Shower Cream Magical Spell - 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

With Lux Magical Spell, enchant those around you with this intoxicating fragranced bosywash that lasts long after you've showered. Bathe your skin in this fine fragrance inspired by exotic blossoms at the peak of their bloom.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Collagen Filler Super Conditioner Volume Booster 180 Ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Sunsilk Collagen Filler Volume Booster. Get deeply nourished but light and refreshing. With Collagen Filler; well known skin care ingredient, and Light Weight Volume complex, your hair will be smooth and volumized. No more worries on limp and greasy hair. Make your hair smooth from the first use* without the wait.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Collagen Filler Super Conditioner Damage Rescue 180 Ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Sunsilk Collagen Filler Damage Rescue. Return your damaged hair to its healthiest state. With collagen filler; well known skin care ingredient, and Nourishing complex that will fulfill hair breakage and coat your hair to be perfect as if it has never been damaged* rightaway

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Collagen Filler Super Conditioner Power Shine 180 Ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Sunsilk Collagen Filler Power Shine. Let's put the moisture back to dull hair to get silky smooth and shiny hair. With Collagen Filler; well known skin care ingredient, and Super Shine complex, your hair will be nourished, smooth, and grossy from the first use* without the wait

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner White Grapefruit & Mosa Mint 400 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences bio:renew is crafted with a blend of essential antioxidant, aloe and sea kelp.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo White Grapefruit & Mosa Mint 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences bio:renew is crafted with a blend of essential antioxidant, aloe and sea kelp.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner Rosemary & Herbs 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Rosemary & Herbs volumizing conditioner gently cleanses hair and reveals volume and vibrancy

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo Rosemary & Herbs 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Rosemary & Herb volumizing shampoo gently cleanses hair

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner Hydrate Coconut Milk 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Hydrate Coconut Milk volumizing conditioner gently cleanses hair and reveals volume and vibrancy

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo Hydrate Coconut Milk 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Hydrate Coconut Milk volumizing shampoo gently cleanses hair

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner Arabica Coffee Fruit 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Arabica Coffee Fruit volumizing conditioner gently cleanses hair and reveals volume and vibrancy

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo Arabica Coffee Fruit 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences White Arabica Coffee Fruit volumizing shampoo gently cleanses hair

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔