ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

bsc Cometology Nook body lotion 470ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder #SC50 Royal Charm - 4.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder, Gives an even skin tone and hides imperfections. A soft and covering texture that lasts for hours. Enhance your skin perfection with high coverage, two-way foundation powder.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder #SC30 Golden Crown - 4.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder, Gives an even skin tone and hides imperfections. A soft and covering texture that lasts for hours. Enhance your skin perfection with high coverage, two-way foundation powder.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder #SC10 Crystal Tiara - 4.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder, Gives an even skin tone and hides imperfections. A soft and covering texture that lasts for hours. Enhance your skin perfection with high coverage, two-way foundation powder.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Sensational Liquid Matte #NU01 - 2ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,900

Maybelline Sensational liquid Matte Liquid Lipstick give you a lightest matte with weightless comfort in a range of 4 fabulous peach shades (for pack).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Sensational Liquid Matte #NU02 - 2ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,900

Maybelline Sensational liquid Matte Liquid Lipstick give you a lightest matte with weightless comfort in a range of 4 fabulous peach shades (for pack).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Sensational Liquid Matte #02 - 2ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,900

Maybelline Sensational liquid Matte Liquid Lipstick give you a lightest matte with weightless comfort in a range of 4 fabulous peach shades (for pack).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Sensational Liquid Matte #06 - 2ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,900

Maybelline Sensational liquid Matte Liquid Lipstick give you a lightest matte with weightless comfort in a range of 4 fabulous peach shades (for pack).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Concealer #25 Medium - 2ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Concealer #20 Sand - 2ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Microfine Natural Loose Powder #02 Medium

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 22,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,500

Delicate texture special With micro-fine powder at a powder finer than talcum powder all common light touch. Blend enriched with skin tight. The creamy texture that provides SILK POWDER soft as silk. Gives a natural feel Radiant all day.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Microfine Natural Loose Powder #01 Light

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 22,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,500

Delicate texture special With micro-fine powder at a powder finer than talcum powder all common light touch. Blend enriched with skin tight. The creamy texture that provides SILK POWDER soft as silk. Gives a natural feel Radiant all day.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Micellar Water - 400ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Makeup absorbing micelles act like genuine micro-captors to absorb dirt and makeup residues *Removes all makeup and UV products *Hydrates *Removes trapped dirt and dust, refine pores *Suitable for sensitive skin

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Micellar Water - 200ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Makeup absorbing micelles act like genuine micro-captors to absorb dirt and makeup residues *Removes all makeup and UV products *Hydrates *Removes trapped dirt and dust, refine pores *Suitable for sensitive skin

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Seoul Chic N.3

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Seoul Chic N.2

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Infallible 24H. Matte Cover 35ml. # 105 Natural Beige

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 17,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Seoul Chic N.1

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE Green 3+ Serum - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 3,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,300

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Volumizing Mascara 2 ml.#01 Jet Black (New Package)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Value Set (Hypercurl Mascara + Eye & Lip Makeup remover 40ml)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,450
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,200

Curl lock formula locks in a fully volumnized curl for up to 24 hours. Easily remove mascara with Maybelline Expert Eyes® 100% Oil-Free Eye Makeup Remover

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #180 Revolutionary - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #175 Ringleader - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #170 Initiator - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #165 Successful - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #160 Mover - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #155 Pathfinder - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #150 Savant - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sasi Brow To Be Auto Pencil #20 Dark Brown - 0.1g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Eyebrow-Pencil

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sasi Brow To Be Auto Pencil #10 Light Brown - 0.1g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Eyebrow-Pencil

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔