ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Seoul Chic N.3

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Seoul Chic N.2

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Infallible 24H. Matte Cover 35ml. # 105 Natural Beige

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 17,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Seoul Chic N.1

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE Green 3+ Serum - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 3,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,300

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Volumizing Mascara 2 ml.#01 Jet Black (New Package)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Value Set (Hypercurl Mascara + Eye & Lip Makeup remover 40ml)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,450
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,200

Curl lock formula locks in a fully volumnized curl for up to 24 hours. Easily remove mascara with Maybelline Expert Eyes® 100% Oil-Free Eye Makeup Remover

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #180 Revolutionary - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #175 Ringleader - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #170 Initiator - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #165 Successful - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #160 Mover - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #155 Pathfinder - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Matte Ink #150 Savant - 5ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Maybelline Superstay P-INK EDITION comes with 7 new longwear shades of MATTE INK inspired by the FEMALE POWER of NYC. Saturated liquid matte formula that stay for 16 hours! Pink wit Attitude!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sasi Brow To Be Auto Pencil #20 Dark Brown - 0.1g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Eyebrow-Pencil

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sasi Brow To Be Auto Pencil #10 Light Brown - 0.1g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Eyebrow-Pencil

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #41 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #31 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #23 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #22 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #21 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #14 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #12 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #11 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Foundation Powder SPF 30 PA+++ #03 - 8.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Powder Foundation

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Foundation Powder SPF 30 PA+++ #02 - 8.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Powder Foundation

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Foundation Powder SPF 30 PA+++ #01 - 8.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Powder Foundation

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE Black Gel Clear Mask Pack - 7g x 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 29,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

ဆားဝက္ျခံဖယ္ရွင္းတဲ့ Mask ေလးပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE Black Gel Clear Mask Pack - 7g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,950
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

ဆားဝက္ျခံဖယ္ရွင္းတဲ့ Mask ေလးပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE Magic Oil Control Sunscreen SPF50 PA++ - 7g x 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 29,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ခံ Sunscreen ေလးပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔