ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Revlon Touch & Glow Extra Moisturizing Face Powder 43g #1 Translucent

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 21,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

Revlon Touch & Glow Extra Moisturizing Face Powder #1 Translucent

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Touch & Glow Extra Moisturizing Face Powder 43g #70 TAWNY BEIGE

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 21,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

Revlon Touch & Glow Extra Moisturizing Face Powder #70 TAWNY BEIGE

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York Baby Lips Color Lip Balm #Wild Cherry - 1.9g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York Baby Lips Color Lip Balm #Striking Orange - 1.9g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Velvet Matte Lip Stick #09 Sis Sassy

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Velvet Matte Lip Stick #08 Sis Rose

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Velvet Matte Lip Stick #07 Sis Jessie

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Velvet Matte Lip Stick #06 Sis Luna

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Velvet Matte Lip Stick #05 Sis Sunny

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Velvet Matte Lip Stick #04 Sis Amy

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Velvet Matte Lip Stick #03 Sis Jennie

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Velvet Matte Lip Stick #02 Sis Wendy

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Velvet Matte Lip Stick #01 Sis Kylie

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Body Lotion - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Matte + Poreless Powder #128 - 6g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

NEW! 12H Oil Control Powder that fits your skin tone and texture! 12H Oil control micro-powder that absorbs sebum and sweat. Skin fitting pigments blend in with natural skin tone with sun protection of SPF 28 PA+++.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Matte + Poreless Powder #118 - 6g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

NEW! 12H Oil Control Powder that fits your skin tone and texture! 12H Oil control micro-powder that absorbs sebum and sweat. Skin fitting pigments blend in with natural skin tone with sun protection of SPF 28 PA+++.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Matte + Poreless Powder #109 - 6g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

NEW! 12H Oil Control Powder that fits your skin tone and texture! 12H Oil control micro-powder that absorbs sebum and sweat. Skin fitting pigments blend in with natural skin tone with sun protection of SPF 28 PA+++.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Touch & Glow Loose Powder No.01 - 24g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

This moisturising powder suits almost all skin tones and hides the blemishes properly even the oily skin and high staying power and brightens the face instantly. the revlon touch and glow moisturising powder is easy to carry and apply as well.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Touch & Glow Loose Powder No.70 - 24g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

This moisturising powder suits almost all skin tones and hides the blemishes properly even the oily skin and high staying power and brightens the face instantly. the revlon touch and glow moisturising powder is easy to carry and apply as well.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'oreal Color Riche Collection Star 24K Lipstick 3.7g #N601 Nude Gold

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,000

L’Oréal Paris Gold Obsession Lipstick features velvety pigments mixed with a touch of pure gold for an illuminated finish and gold lipstick look. Wear yours alone or pair yours up with another gold lipstick shade to create a lip look that’s all you.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'oreal Color Riche Collection Star 24K Lipstick 3.7g #M601 Mocha Gold

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,000

L’Oréal Paris Gold Obsession Lipstick features velvety pigments mixed with a touch of pure gold for an illuminated finish and gold lipstick look. Wear yours alone or pair yours up with another gold lipstick shade to create a lip look that’s all you.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'oreal Color Riche Collection Star 24K Lipstick 3.7g #P601 Rose Gold

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,000

L’Oréal Paris Gold Obsession Lipstick features velvety pigments mixed with a touch of pure gold for an illuminated finish and gold lipstick look. Wear yours alone or pair yours up with another gold lipstick shade to create a lip look that’s all you.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'oreal Color Riche Collection Star 24K Lipstick 3.7g #R601 Rouge Gold

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,000

L’Oréal Paris Gold Obsession Lipstick features velvety pigments mixed with a touch of pure gold for an illuminated finish and gold lipstick look. Wear yours alone or pair yours up with another gold lipstick shade to create a lip look that’s all you.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York Colossal Waterproof Black - 9.2 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

Big, bold, and fast enough to take on NYC, this clump-free mascara delivers 10x times the volume in just one coat! Lashes look thicker and more voluminous thanks to the iconic Mega Brush and plumping formula, infused with 2x the collagen.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Perfect Cover Concealer 2 ml.#02 Sand Beige

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Perfect Cover Concealer 2 ml.#01 Natural Beige

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Long Lasting Lip Ink 2ml. #101 Orange Fizz

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Long Lasting Lip Ink 2ml. #102 Hot Kisser

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Long Lasting Lip Ink 2ml. #103 Spice Blood

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Super Sharp Eye Liner 0.5 ml. #01 Midnight Black

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔