ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

MILLE Black Gel Clear Mask Pack - 7g x 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 29,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

ဆားဝက္ျခံဖယ္ရွင္းတဲ့ Mask ေလးပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE Black Gel Clear Mask Pack - 7g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,950
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ဆားဝက္ျခံဖယ္ရွင္းတဲ့ Mask ေလးပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE Magic Oil Control Sunscreen SPF50 PA++ - 7g x 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 29,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ခံ Sunscreen ေလးပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE Magic Oil Control Sunscreen SPF50 PA++ - 7g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,950
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ခံ Sunscreen ေလးပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE SNAIL BRIGHT PRIMER - 6g x 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 29,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

The lightweight snail cream primer provides multi-britening effects for instantly refined and smooth skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE SNAIL BRIGHT PRIMER - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,950
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

The lightweight snail cream primer provides multi-britening effects for instantly refined and smooth skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE HYDRATING SNAIL COLLAGEN SLEEPING PACK - 7g x 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 29,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

Cream skin nourishing mask For facial skin treatment at night Helps the skin to shed cells faster Create new skin that is youthful, smooth, radiant.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE HYDRATING SNAIL COLLAGEN SLEEPING PACK - 7g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,950
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

Cream skin nourishing mask For facial skin treatment at night Helps the skin to shed cells faster Create new skin that is youthful, smooth, radiant.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE BRIGHTENING SERUM FOUNDATION CC CREAM #02 GLOWING NATURE - 6g x 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 29,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

Secret weapon for flawlessly beautiful skin Distinctive with color-changing technology technology When spreading the cream on the skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE BRIGHTENING SERUM FOUNDATION CC CREAM #02 GLOWING NATURE - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,950
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

Secret weapon for flawlessly beautiful skin Distinctive with color-changing technology technology When spreading the cream on the skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE MY LITTLE PONY BRIGHTENING SERUM FOUNDATION CC CREAM #01 SILKY IVORY - 6g x 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 29,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

Secret weapon for flawlessly beautiful skin Distinctive with color-changing technology technology When spreading the cream on the skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE MY LITTLE PONY BRIGHTENING SERUM FOUNDATION CC CREAM #01 SILKY IVORY - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,950
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

Secret weapon for flawlessly beautiful skin Distinctive with color-changing technology technology When spreading the cream on the skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE NATURAL GREEN 3+ SERUM - 6g x 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 29,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

Natural serum formula from green tea that is rich in natural ingredients. Helps nourish and revitalize facial skin deeply.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE NATURAL GREEN 3+ SERUM - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,950
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

Natural serum formula from green tea that is rich in natural ingredients. Helps nourish and revitalize facial skin deeply.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE BRIGHTENING AURA COLLAGEN - 6g x 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 29,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

Makeup Multi-Collagen Brightening Aura maximizing the radiance and dewy glow on skin, Completing flawless skin with plumped up moisture.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE BRIGHTENING AURA COLLAGEN - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,950
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

Makeup Multi-Collagen Brightening Aura maximizing the radiance and dewy glow on skin, Completing flawless skin with plumped up moisture.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE SUPER WHITENING ROSE GREEN BASE SPF30 PA++ FACE FIX - 6g x 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 20,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

The rosy extract and the flower water are keys to brighten your skin velvet and increase the powder of skin-strengthening efficacy, comprised of the whitening-morinca seed oil which intensely supples the marvelous coverage.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MILLE SUPER WHITENING ROSE GREEN BASE SPF30 PA++ FACE FIX - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 3,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

The rosy extract and the flower water are keys to brighten your skin velvet and increase the powder of skin-strengthening efficacy, comprised of the whitening-morinca seed oil which intensely supples the marvelous coverage.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami CC Cushion Make Up - 1 box

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York Lipstick The Creamy Mattes by Colorsensational #633 Firecracker Red

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro CC Ready Cushion

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Sensational Liquid Matte Nude 7ml. #01 Bare It All

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Sensational Liquid Matte Nude 7ml. #05 Barely Legal

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Sensational Liquid Matte Nude 7ml. #02 Strip It Off

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Sensational Liquid Matte Nude 7ml. #08 Nude Shot

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Sensational Liquid Matte Nude 7ml. #04 Bare Temptations

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔