ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Vaseline Healthy Plus Body Wash Healthy Bright (Pink) - 430ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

A healthy skin is a clean and nourished skin. Vaseline Body wash range actively nourishes your skin with a special moisturing nutrient from Vaseline lotion. Your skin feels clean and with a brigther look.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy Plus Body Wash Skin Cooling (Green) - 430ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

A healthy skin is a clean and nourished skin. Vaseline Body wash range actively nourishes your skin with a special moisturing nutrient from Vaseline lotion. Your skin feels clean and with a refreshing sensation.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy Plus Body Wash Total Moisture (Yellow) - 430ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

A healthy skin is a clean and nourished skin. Vaseline Body wash range actively nourishes your skin with a special moisturing nutrient from Vaseline lotion. Your skin feelsnourished, soft and smooth.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Eucerin Ph5 Wash Lotion - 200ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,900

pH5 Skin-Protection Washlotion 400ml. Was developed by Eucerin® Skin Research specifically for the needs of sensitive skin. Cleanses extra gently and protections from drying out. Suitable for irritable skin-alkali soap-free.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rojukiss White Poreless Day Cream - 8ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 3,100
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Rosy White Hokkaido Rose Micellar Water - 125ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Make up remover for acne skin with Hokkaido rose serum that has anti-oxidant up to 36x for brightening and healthy face.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Magic White Facial Foam - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Facial Foam

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Paris Revitalift Hyaluronic Acid Plumpimg Cream Day - 15ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 18,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

Day Cream

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔