ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Dove Deodorant Dry Serum Collagen + Vitamin B3 - 50ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Enriched with collagen and Vitamin B3 concentrate, it is clinically proven to accelerate skin renewal and remove & prevent underarm dark marks for naturally beautiful, and even toned underarms Protection.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Deodorant Dry Serum Collagen + Vitamin E - 50ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Enriched with collagen and Vitamin E concentrate, it is clinically proven to accelerate skin renewal and Minimize pores, and prevent underarm dark marks for naturally beautiful, and even toned underarms.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Deodorant Dry Serum Collagen + Omega 6 - 50ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Enriched with collagen and Vitamin E concentrate, it is clinically proven to accelerate skin renewal and smoothen and firm underarm skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Milk Tea Body lotion 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

The Original Charcoal Deep Cleansing Nose Pore Strips 6's

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Ageless White Anti-Aging + Whitening Night Sleeping Mask - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Light Complete Yuzu Vitamin C Super Essence - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Sakura White Super UV SPF50+/PA++++ Pink Color - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Light Complete CC Cream - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Sakura White CC Cream - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Sakura White Sleeping Mask - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Light Complete Speed Night Yogurt Sleeping Mask - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Ageless White City Renew Serum Cream SPF30/PA+++ - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Light Complete Speed Serum Cream SPF30/PA+++ - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Sakura White Pinkish Glow Serum Cream SPF30/PA+++ - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cetaphil Gentle Skin Cleanser Set (Exclusive at Watsons)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 49,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,000

Gentle Skin Cleanser 500ml + 29ml + Moisturizing Cream 15g + UVA/UVB Defense 5ml

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔