ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Loreal Pure Clay Mask Anti-Blemish - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Loreal Pure Clay Mask Anti-Blemish - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline 100% Pure Repairing Jelly 50ml x 2 (Limited Edition)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro BB Wet to Powder 6pcs Box

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Mochi Mochi - 7.5g 6pcs (Box)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Light Tone Up - 7.5g - 6pcs(Box)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Bright & White Serum - 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Bright & White Serum - 1 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Lemon Honey Whitening Serum - 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Lemon Honey Whitening Serum - 1 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami BB Snail Cream SPF30PA+++ - 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami BB Snail Cream SPF30PA+++ - 1 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Bioskin H2O Injection Whitening Hylu Collagen 10g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Aloe-Lemon Brightening Gel 1 Box (6 sachets)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Eye Mask - 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Light Tone Up - 7.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Mochi Mochi - 7.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Leaders Control Mask - 25ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SKINRX LAB MadeCera Cream - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 24,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SKINRX LAB MadeCera Cream - 15ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Eucerin pH 5 Traveling Set

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Body Care for sensitive skin. Revitalizes dry, damaged skin. Skin protection Keeps skin free of dryness. Maintain a balanced skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Tamarind Whitening Scrub Mask 1 Box (6 Sachets)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro AA Aura Primer & Base 1 Box (6 Sachets)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Lip Therapy Rosy Lips - 20g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Pearly White UV Nutri Serum Body Lotion - 400ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,600
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Citra Pearly White UV Nutri-Serum is fast absorbing with the power of 10X more concentrated Pearl powder. Not only enhacing for fairer skin, but a 3D glow, even skintone and noticably brightened skin with UVA & UVB protection.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lolane Natural Code Herbal Shampoo - 280ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,300

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Za True White Ex Essence Lotion - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami DD Cream #peachy

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔