ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Maybelline New York Baby Lips Color Lip Balm #Wild Cherry - 1.9g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York Baby Lips Color Lip Balm #Striking Orange - 1.9g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Matte + Poreless Powder #128 - 6g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

NEW! 12H Oil Control Powder that fits your skin tone and texture! 12H Oil control micro-powder that absorbs sebum and sweat. Skin fitting pigments blend in with natural skin tone with sun protection of SPF 28 PA+++.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Matte + Poreless Powder #118 - 6g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

NEW! 12H Oil Control Powder that fits your skin tone and texture! 12H Oil control micro-powder that absorbs sebum and sweat. Skin fitting pigments blend in with natural skin tone with sun protection of SPF 28 PA+++.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Matte + Poreless Powder #109 - 6g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

NEW! 12H Oil Control Powder that fits your skin tone and texture! 12H Oil control micro-powder that absorbs sebum and sweat. Skin fitting pigments blend in with natural skin tone with sun protection of SPF 28 PA+++.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York Colossal Waterproof Black - 9.2 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

Big, bold, and fast enough to take on NYC, this clump-free mascara delivers 10x times the volume in just one coat! Lashes look thicker and more voluminous thanks to the iconic Mega Brush and plumping formula, infused with 2x the collagen.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York The Bricks by Colorsensational Lipstick #06 Noho Amber

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York The Bricks by Colorsensational Lipstick #05 Ease Village Rose

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York The Bricks by Colorsensational Lipstick #04 Soho Nudes

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York The Bricks by Colorsensational Lipstick #03 Brookyn Bare

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York The Bricks by Colorsensational Lipstick #02 Madison Red

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline New York The Bricks by Colorsensational Lipstick #01 Midtown Pink

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Matte And Poreless Foundation #120 Classic Ivory - 5ml / 6packs box

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

မိတ္ကပ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Matte And Poreless Foundation #128 Warm Nude - 5ml / 6packs box

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

မိတ္ကပ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Matte And Poreless Foundation #228 Soft Tan - 5ml / 6packs Box

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

မိတ္ကပ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Powder Foundation #312 Golden Caramel - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

NEW! Super Full coverage and long-lasting foundation face powder has all-day staying power that lasts for up to 24 hours of wear.High pigmentation and creamy powder formula to get a full-coverage and perfect makeup look.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Powder Foundation #220 Natural Beige - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

NEW! Super Full coverage and long-lasting foundation face powder has all-day staying power that lasts for up to 24 hours of wear.High pigmentation and creamy powder formula to get a full-coverage and perfect makeup look.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Powder Foundation #120 Classic Ivory - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

NEW! Super Full coverage and long-lasting foundation face powder has all-day staying power that lasts for up to 24 hours of wear.High pigmentation and creamy powder formula to get a full-coverage and perfect makeup look.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Superstay Powder Foundation #115 Ivory - 6g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

NEW! Super Full coverage and long-lasting foundation face powder has all-day staying power that lasts for up to 24 hours of wear.High pigmentation and creamy powder formula to get a full-coverage and perfect makeup look.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Maybelline Fit Me Matte And Poreless Foundation - 18ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

မိတ္ကပ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔