ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Korea Dance Perfume Hand & Body Lotion #Sweet Frappe - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Perfume Hand & Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Korea Dance Perfume Hand & Body Lotion #Fresh Smooth - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Perfume Hand & Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cathy Doll Aqua Sun Non-Greasy Body Serum - 10ml x 12pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cathy Doll Aqua Sun Non-Greasy Body Serum - 10ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,200

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Peachy White Aura Gel - 35ml x 4pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Peachy White Aura Gel - 35ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Bright White Aura Gel - 35ml x 4pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Bright White Aura Gel - 35ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Fresh White Aura Gel - 35ml x 4pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Fresh White Aura Gel - 35ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Le' Skin Firming Breast Cream 8ml / 6packs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Le' Skin Firming Breast Cream 8ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Le' Skin Pink Nipple Cream 8ml / 6packs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 21,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Le' Skin Pink Nipple Cream 8ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

A Bonne White Gluta Thione Tomato Extract 3X Whitening Firming Skin Lotion 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Set Queen Helene The Original Axillary CC Whitening Cream - 7g x 2 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

ဂ်ိဳင္းကိုျဖဴေစပါသည္။ ဂ်ိဳင္းမဲျခင္းမ်ားကိုလည္း ေလာ့်က်ေစပါသည္။ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Farbera Honey Soothing Gel Cold Wax 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Farbera Precision Depil Warm Wax 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Farbera Rapid Smooth Hair Removal Cream 25 G.

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Magically blend, Rapid Smooth Hair Removal Cream with rich of Natural Honey and Chamomile. Giving smoother, brighter and moisturizer skin. Gentle Formula giving you a peace of mind, suitable for all skin types. Of course. NO MORE SCREAMING!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

FARBERA Clear & Soft Wax Strips (For underarm) 12 sheet

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

Giving yourself a professional waxing in 3 quick and easy steps by using Farbera Clear & Soft Wax Strips. Feeling supreme soft with our special wax strips and get ready for exciting with the results of the touchably smooth skin, HAIR FREE!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

FARBERA Clear & Soft Wax Strips (For legs & body) 12 Sheet

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

Giving yourself a professional waxing in 3 quick and easy steps by using Farbera Clear & Soft Wax Strips. Feeling supreme soft with our special wax strips and get ready for exciting with the results of the touchably smooth skin, HAIR FREE!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

FARBERA Xtra Sensitive Film Wax 100 g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,000

Waxing on sensitive areas such as armpit and bikini are painful or shaving give you dark sport and in-grow hair result. Let me give you a clue. Just sit back and relax, Farbera Xtra Sensitive Film Wax will eliminated all the problems. SUPER COOL!!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Women Cotton Spray 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

Rexona with FRESHprotect lets you smell clean and fresh, with extra burst of freshness released all day.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Spray Whitening Fresh Rose 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Spray Whitening Fresh Sakura 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

First ever Natural Deodorant ! New Rexona Whitening Fresh range - Whiten underarm skin - Fresher natural floral fragrance - No alcohol

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Deo Spray Sexy Bouquet 150 Ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

Rexona Sexy Bouquet Spray instantly dries and gives you all-day fresh confidence. With scents of strawberry and apricot. It’s lightweight, non-sticky formula is instantly absorbed to give you 48-hour protection against sweat and odor, providing you with our longest- lasting freshness ever!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Dewy White Aura Gel - 180 Ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Dewy White Aura Gel: light and non-sticky whitening body gel, made with 100% natural essence from yuzu oranges & honey that give you fresh white aura skin and dewy hydration like you've never experienced before

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Glowing White Aura Gel - 180ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔