ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Mistine Milk Tea Body lotion 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

The Original Charcoal Deep Cleansing Nose Pore Strips 6's

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Aura Gel Lotion Sunny White Aura #Tamarind & Thanaka - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

non-sticky fairness body gel lotion with UV protection made with super vitamins and 100% natural essence of potent natural ingredients to give you smooth fair luminous aura skin - Tamarind: Rich in vitamins for luminous fair skin - Thanaka keep skin fresh & cool - UV Protection: gives complete sun protection

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

A BONNÉ Perfume Whitening Body Lotion #Peach Carrot - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

X3 Whitening Gluthathione

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

A BONNÉ Perfume Whitening Body Lotion #Papaya Turmeric - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

X3 Whitening Arbutin

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PURELINE Aura White & Firm Body Lotion #UV Protect - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

Body Lotion with UV protective

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PURELINE Aura White & Cool Body Lotion - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PURELINE Aura White & Glow Body Lotion - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cathy Doll Ready 2 White Body Cleanser - 450ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Twelve Plus Perfume Cooling Body Sherbet Green Apple Mint - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Twelve Plus Perfume Cooling Body Sherbet Peach Sweet Pea - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Q10 Plus Cherry Extract Body Lotion 600ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

preme NOBU Natural Face Foam 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami DD Cream #peachy - 1 box

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

preme NOBU Natural Face Foam 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,700

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Milk Yogurt Body Lotion Extra Milk Extract 530ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Watsons Milk Yogurt Body Lotion Extra Milk Extract is specially created with Hydrolyzed Milk Protein, a great source of Amino Acids to help hydrate and soften your skin. It is formulated with Yogurt to condition, and moisturizing Shea Butter and Vitamin E to enhance hydration, making your skin silky smooth and radiant.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Lemon Juice 99% Soothing Gel - 40g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

preme NOBU Natural Face Foam 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro BB Wet to Powder 6pcs Box

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Mochi Mochi - 7.5g 6pcs (Box)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔