ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Nami I'm Fresh Tamarind Whitening Scrub Mask 1 Box (6 Sachets)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro AA Aura Primer & Base 1 Box (6 Sachets)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Pearly White UV Nutri Serum Body Lotion - 400ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,600
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Citra Pearly White UV Nutri-Serum is fast absorbing with the power of 10X more concentrated Pearl powder. Not only enhacing for fairer skin, but a 3D glow, even skintone and noticably brightened skin with UVA & UVB protection.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lolane Natural Code Herbal Shampoo - 280ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,300

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Za True White Ex Essence Lotion - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami DD Cream #peachy

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Aloe - Lemon Brightening Gel - 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro BB Wet to Powder

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

The Original Fresh Milk Peel Off Mask - 10g 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Royal Beauty Collagen Serum + Vit C - 8ml x 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Jeju Vitamin C Brightening Gel - 30g x 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Jeju Vitamin C Brightening Gel - 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SoS Hyaluron X3 Concentrate Serum - 10ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

The Original Fresh Milk Peel Off Mask - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,200

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SKYNLAB+ Travel Kit

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Women Spray Whitening 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

Rexona with FRESHprotect lets you smell clean and fresh, with extra burst of freshness released all day.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Khaokho Talapu 100% Natural Tamarind Mask 10 G

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,500

Mask of real tamarind paste is rich in natural AHAs that effectively clarify and brighten your complexion. Thanaka, Licorice and Honey, ingrediemts are added to the paste to fight discoolorration, enhance flexibility, and refine your skin for a healthy and flewless look.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Korea Dance Perfume Hand & Body Lotion #Sweet Frappe - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Perfume Hand & Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Korea Dance Perfume Hand & Body Lotion #Fresh Smooth - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Perfume Hand & Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Tamarind Whitening Scrub & Mask - 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Juice 99% Soothing Gel - 40g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Juice 99% Soothing Gel - 40g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Aloe E Snail Bright Gel - 50g x 4pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Aloe E Snail Bright Gel - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Aloe Snail Jelly Scrub - 50g x 4pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Aloe Snail Jelly Scrub - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Volcanic Eye Clay Mask - 10g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Volcanic Eye Clay Mask - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Collagen White & Smooth Mask - 10g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔