ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Pond's Instabright Tone Up Milk Cream - 7g x 6pcs

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's Instabright Tone Up Milk Cream - 7g

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's White Beauty InstaBright Tone Up Milk Cream - 50g

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,500

Inspired by the latest technology from Korea, this first ever tone up cream with milk tint gives you instant and visible skin brightening with 0% makeup. Our formula is enriched with whitening vitamins and milk essence / milk protein to continuously nourishes your skin for a naturally perfect skin as good as make up.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔