ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

SCENTIO Hair Professional Anti-Hair Loss Conditioner - 200ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,100

ဆံပင္ကၽြတ္တတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ဆံပင္ပါးေသာသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Buffet SCENTIO MILK PLUS WHITENING Q10 MASK

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

Beauty Buffet Scentio Milk Plus mask sheet offers a quick moisturizing, smoothing and brightening skin. This lightweight formula contains milk extract and co-enzyme Q 10 promotes the growth of new healthy bright skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO MILK PLUS WHITENING Q10 SLEEEPING MASK 45g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

နို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ SCENTIO Sleeping Mask

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Buffet SCENTIO Facial Emulsion 150ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

မနက္နွင့္ည၊ တစ္ေန႔ နွစ္ၾကိမ္ မ်က္နွာအတြက္ အသံုးျပဳေပးရုံျဖင့္ အသားအေရမ်ားသိသာေျပာင္းလဲလာေစမည့္ SCENTIO Facial Emulsion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO MILK PLUS WHITENING Q10 UV SPF 50+PA++ - 100ML

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 17,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,800

UV SPF 50+PA++ ပါေသာ Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO MILK PLUS BODY LOTION EXTRA SPF25 - 250ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,500

SPF25 ပါဝင္ေသာ SCENTIO BODY LOTION

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio DOUBLE MILK TRIPLE WHITE BODY LOTION 250ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Scentio အမွတ္တံဆိပ္ရွိ နို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Body Lotion (250ML) သည္ အသားအေရမ်ားကို နူးညံ့ေစျပီး ၾကည္လင္ေတာက္ပလာေစပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO MILK PLUS WHITENING Q10 FACIAL SCRUB 100ML

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO WHITE COLLAGEN MIND FACIAL FOAM  100ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

COLLAGEN ဓာတ္ရွိျပီး မ်က္နွာေပၚရွိ အဆီပ်ံျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးေသာ မ်က္နွာသစ္ေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO DOUBLE MILK TRIPLE WHITE SKIN SCRUB 100ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,800

အသားအေရမ်ား ျပန္လည္အားျဖည့္ေပးေသာ SCENTIO Scrub

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO MILK PLUS WHITENING Q10 SOAP 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

Scentio အမွတ္တံဆိပ္ရွိ နို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Whitening Soap သည္ အသားအေရမ်ားကို နူးညံ့ေစျပီး ၾကည္လင္ေတာက္ပလာေစပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO DOUBLE MILK TRIPLE WHITE BATH CREAM 350ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Scentio အမွတ္တံဆိပ္ရွိ နို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Bath Cream သည္ အသားအေရမ်ားကို နူးညံ့ေစျပီး ၾကည္လင္ေတာက္ပလာေစပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO MILK PLUS BRIGHT & WHITE SHOWER CREAM 450ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

Scentio အမွတ္တံဆိပ္ရွိ နို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Bath Cream သည္ အသားအေရမ်ားကို နူးညံ့ေစျပီး ၾကည္လင္ေတာက္ပလာေစပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔