ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

SCENTIO The Egg Shower Conditioner

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,800

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO Avocado Brightening Scrub Shower Juice

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,800

Treat yourself with this luxurious, natural brightening scrub shower juice. Formulated from rich avocado extracts, vitamins and natural grains to exfoliate, brighten and condition your skin, its lucious and creamy lather will leave your skin brighter, fresher and with a healthy young glow.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Aloe Vera & Hyaluronate Soothing Gel

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Enriched with Aloe Vera and Hyaluronate extracts . Aloe Vera has truly exceptional antioxidant properties. Hyaluronate to deeply a soft and smooth texture provides an immediate softening effect. Your skin will be softened and toned leaving it balanced and revitalized. It is especially beneficial for rough skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Tofu Soymilk Baby Body Lotion

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,200

Silky and Smooth the skin into healthier balance and radiant glow. Infused with Soymilk and Tofu to help silky & Smooth , nourish and improves overall skin tone, Yogurt Extract While Royal Jelly Stimulating synthesis and promoting cell renewal. This luxurious body lotion will leave your skin perfectly nourish and soft.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Tomato Lycopene&Nano Multi Vitamin Body Essence

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

ခရမ္းခ်ဥ္သီးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Cherry Blossom Lightening&Smooth Body Lotion

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

ခ်ယ္ရီပန္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Tomato Lycopene & Nano Multi Vitamin Bath Cream

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

ခရမ္းခ်ဥ္သီးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Cherry Blossom Lightening & Smooth Bath Cream

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

ခ်ယ္ရီပန္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Premium Milk Plus C Set

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္ႏွင့္ Body Treatment

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO Hair Professional Anti-Hair Loss Shampoo - 250ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,200

ဆံပင္ကၽြတ္တတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ဆံပင္ပါးေသာသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO Moisture Recovery Shampoo - 250ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ဘယ္ဆံပင္အမ်ိဳးအစားမဆို ဤေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO Moisture Recovery Conditioner - 200ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,200

ဘယ္ဆံပင္အမ်ိဳးအစားမဆို ဤဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔