ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Scentio Body White Shower Serum - 450ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lansley Beauty Nipple Cream - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

Absolute fresh cream helps restore nipple skin youthfulness and helps preserve the translucent rosy glow of nipple area with an exclusive complex that combines the best of natural extracts. It diminishes the dark area by eliminating melanin and dark spot and lighten the nipple area, keep your skin hydrated, soft and transparent.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Buffet Scentio Milk Plus Whitening Q10 Hand Cream - 30 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lansley Groin Area Beauty Cream - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

Specially formulated cream that intensely clarifies and even out pubic area skin tone. Easily absorbed into the skin. Keeps the area hydrate, soft and smooth.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO VITAMIN C AFTER BATH BODY ESSENCE - 450ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Made In Nature Hokkaido Milk Moisture Rich Whipping Foam 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Buffet Scentio Volcano Treatment Mask - 45g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

Combined Fuji Lava mineral Powder , Green Clay And Bamboo Charcoal to effectively detoxify, draw out impurities and excess oil, as it refines and unclogs pores. Willow Bark Extract synthesis and moisturize skin, leaving it soft with a youthful glow

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Raspberry Jam Scrub

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,600

Body Scrub ေလးပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Raspberry Sherbet Body Scrub

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,900

Body Scrub ေလးပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Avocado Sherbet Body Scrub

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,900

Body Scrub ေလးပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Apricot Sherbet Body Scrub

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,900

Body Scrub ေလးပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Coconut & Co-Q10 Shower Cream

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO Aloe Vera Softening Shower Gel

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO Wheat Smoothing Shower Cream

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,900

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔