ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

4U2 You Heart Me Blush #M2 - 2.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,200

Blusher

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 You Heart Me Blush #S7 - 2.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,200

Blusher

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Power C Hya Bright Up Soothing Gel - 30g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 3,100
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Soothing Gel for Face & Body

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Buffet Scentio Milk Plus Q10 Plus Vitamin C Mask Sheet

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO VITAMIN C Body White Shower Serum - 450ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lansley Armpit Beauty Cream - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

Specially formulated cream that intensely clarifies and even out under arm area skin tone. Easily absorbed into the skin. Keeps the area hydrate and soft smooth.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LANSLEY AQUA COMPLEX SERUM TREATMENT - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 20,000

Serum Treatment

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO BIRD'S NEST AND GOLD ULTIMATE MASK - 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

မ်က္ႏွာေပါင္းတင္သည့္ Mask

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO HAIR PROFESSIONAL ARGAN OIL THERAPY SERUM - 100ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,000

ေခါင္းလိမ္းဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO HAIR PROFESSIONAL ARGAN OIL THERAPY SHAMPOO - 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lansley Beauty lip Balm - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ႏွုတ္ခမ္းနီအဆီပါ။ ႏွုတ္ခမ္းသားမ်ား ေျခာက္ေသြ႔ျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစျပီး ႏူးညံ့ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO Milk Plus Whitening Q10 Bright & White Set

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Tofu Soymilk Baby Cream Mask - 160g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 18,000

Enriched with hydrolyzed Tofu and Soymilk that contains natural powerful Silky to promote the grown of new healthy bright skin cells. A soft and Smooth texture provides an enhancing natural radiance and incredibly brighten effect for a longer lasting youthful appearance. It is beneficial for all type of the skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Royal Bouquet Sweet & Romace Body Mist - 60ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

Retain moisture balance and add a touch of fresh flower scent with this luxurious body mist. Formulated with Rose Water and Wild Pansy extracts to deeply hydrate, while Orchid extract refreshes and soothes the skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio Royal Bouquet Charming & Elegant Body Mist - 60ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

Replenish moisture balance and add a touch of fresh flower scent with this luxurious body mist, infused with Rose water and Wild Pansy extractsto deeply hydrate, while Orchid extract refreshes and soothes the skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio The Egg Peel Off Mask - 100ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔