ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Snail White SPF20PA+++ Day Cream - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White SPF20PA+++ Day Cream - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Serum - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Serum - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Icy Mask - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Icy Mask - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Gold Serum 24k Lipobelle - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Gold Serum 24k Lipobelle - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Gold SPF30 24k Lipobelle - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Gold SPF30 24k Lipobelle - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Namu Life Snailwhite Body Booster SPF30 PA+++ - 50 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

A nourishing body cream formulated with SNAIL SECRETION FILRATE, ASTAXANTHIN, and SPF30 which help restore and protect skin from sunlight instantly healthier and brighter skin soft and hydrated for youthful and firmer looking skin protect from sunlight with SPF30 UVA/UVB.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Namu Life Snailwhite Body Booster SPF30 PA+++ - 300 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,200

A nourishing body cream formulated with SNAIL SECRETION FILRATE, ASTAXANTHIN, and SPF30 which help restore and protect skin from sunlight instantly healthier and brighter skin soft and hydrated for youthful and firmer looking skin protect from sunlight with SPF30 UVA/UVB.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Namu Life Snailwhite Body Booster - 500 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 20,000

A nourishing body cream formulated with SNAIL SECRETION FILRATE and ASTAXANTHIN which help restore healthier brighter and firmer skin soft and hydrated for youthful and firmer looking skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SNAIL WHITE WHIPP SOAP

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

အသားအေရမ်ားႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းကာၾကည္လင္ဝင္းပေစသည့္အျပင္ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းေစပါသည္။ မ်က္ႏွာသစ္ဆပ္ျပာခဲ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SNAIL WHITE CREME BODY WASH NATURAL WHITE - 500 ML

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

သဘာဝအသားအေရမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ျပီးၾကည္လင္ဝင္းပေစေသာ ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SNAIL WHITE CREME BODY WASH DEEP MOISTURE - 500 ML

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

အသားအေရမ်ားပိုမိုႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးေသာ ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SNAIL WHITE CREME BODY WASH ANTI-AGING - 500 ML

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

အေရးအေၾကာင္းမ်ားေလ်ာ့က်ေစေသာ ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔