ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Natural Sunscreen Ultimate UV Block for Body SPF 50+ PA+++ - 150g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 20,050

ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen Ultimate UV Block for Face SPF 50+ PA+++ - 75g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 18,700

မ်က္ႏွာအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen Brilliant UV Shield For Face SPF50+ PA+++ - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 30,600

မ်က္ႏွာအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen Perfect Matte UV Protection For Face SPF50+ PA+++ - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 31,050

မ်က္ႏွာအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen Age Defense UV Protector For Face SPF 50 PA +++ - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 28,850

မ်က္ႏွာအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen UV Corrector BB Cream for Face SPF 50 PA+++ - 35g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,650

မ်က္ႏွာအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen UV Protection For Oily Skin For Face SPF 40 PA+++ - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,650

မ်က္ႏွာအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen UV Corrector Base Yellow For Face SPF 40 PA +++ - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,950

မ်က္ႏွာအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen UV Corrector Base Pink For Face SPF 40 PA+++ - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,950

မ်က္ႏွာအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen UV Tinted Perfection SPF40 PA+++ - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,950

မ်က္ႏွာအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen UV Protect Age Refine For Body SPF30 PA++ - 150g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,500

ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen UV Protect Age Refine For Face SPF30 PA++ - 75g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,650

မ်က္ႏွာအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ ခရင္းမ္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen Pure White UV Protection For Body SPF30 PA++ - 150g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,500

ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen Pure White UV Protection For Face SPF30 PA++ - 75g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,650

မ်က္ႏွာအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္သည့္ ခရင္းမ္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen UV Protection Lip Care SPF30 PA++ - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,900

ႏွဳတ္ခမ္းဆီျဖစ္ပါတယ္။ SPF 30 PA++ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen Sweet Lilac UV Brightening Lotion SPF25 - 250ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,700

ခႏၶာကိုယ္အတြက္သာအသံုးျပဳသင့္သည့္အလွဆီ။ SPF 25 ပါဝင္လို႔ ေနေရာင္ျခည္ ဒဏ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen Rose Angel UV Brightening Lotion SPF 25 - 250ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,700

ခႏၶာကိုယ္အတြက္သာအသံုးျပဳသင့္သည့္အလွဆီ။ SPF 25 ပါဝင္လို႔ ေနေရာင္ျခည္ ဒဏ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Natural Sunscreen Pear Blossom UV Brightening Lotion SPF25 - 250ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,700

ခႏၶာကိုယ္အတြက္သာအသံုးျပဳသင့္သည့္အလွဆီ။ SPF 25 ပါဝင္လို႔ ေနေရာင္ျခည္ ဒဏ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO MILK PLUS WHITENING Q10 UV SPF 50+PA++ 100ML

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 17,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,800

UV SPF 50+PA++ ပါေသာ Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO ULTIMATE SUN PROTECTION SPF 50+ PA+++

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,300

Beauty Buffet-SCENTIO SPF 50+ PA+++ ပါဝင္ေသာ ေနေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေပးသည့္ Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Scentio SUN PROTECTION FOR FACE SPF50+PA+++30ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,750

Beauty Buffet-SCENTIO SPF50+PA+++ပါဝင္ေသာ မ်က္နွာလိမ္းေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SCENTIO MILK PLUS BODY LOTION EXTRA SPF25 250ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,500

SPF25 ပါဝင္ေသာ SCENTIO BODY LOTION

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Cottage Seaweed Mineral Essence Spray - 150ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,200

မ်က္ႏွာတြင္ ဖ်န္း၍ လန္းဆန္းမွဳမ်ားကို ရယူႏိုင္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

NIKARN Silk Body Sun Spray SPF50/PA+++ - 100ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 24,200

ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ဖ်န္းရပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေပးပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Aqua Base Sun Body Spray SPF50/PA+++ - 100ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ဖ်န္းရပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေပးပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ANESSA Essence UV Sunscreen SPF50+PA++++- 60 ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 33,500

SPF50+PA++++ ပါဝင္ေသာ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကိုကာကြယ္ေပးသည့္ အဆီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔