ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

ele Mineral White Mask Sheet - 22mlx10pcs

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 39,500

The new experience ele tujaa®'s signature formula sleeping mask with "100% Tencel" , light and transparent fabric mask sheet with moisture control ability, for nourishing during the night tp help the skin soft and radiant.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ele Milky Daily Cleansing Foam - 100ML

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ele  Milky Daily Cleansing Foam is to deep cleansing facial dirt, the skin become moist and soft, natural white. So that skin care and cleaning simultaneously.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ele Mineral White Mask Plus - 50g

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 44,500

ပ်က္စီးသြားေသာ အသားအေရမ်ားကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ Sleeping Mask

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔