ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

QUECHUA ARPENAZ CAMPING SLEEPING BAG 15° - Blue

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,500

Made for sleeping comfortably at temperatures close to 15°C when camping 15°C.Real width of 80 cm for great comfort. Converts into a duvet.5-year guarantee!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA ARPENAZ CAMPING SLEEPING BAG 15° - Red

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,500

Made for sleeping comfortably at temperatures close to 15°C when camping 15°C.Real width of 80 cm for great comfort. Converts into a duvet.5-year guarantee!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Decathlon QUECHUA 1 PERSON HAMMOCK - Blue

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 25,000

Made for sleep almost anywhere! The versatile Hammock!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Decathlon QUECHUA 1 PERSON HAMMOCK - Green

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 25,000

Made for sleep almost anywhere! The versatile Hammock!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

500 ALUMINIUM HIKING FLASK WITH QUICK-OPEN CAP - 1 LITRE, BLUE

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 20,500

Made for hikers who wish to carry and drink their drinks. A flask that opens quickly and easily with 2 hands, transparent and durable, in aluminium (1L).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

HIKING BOTTLE 900 INSTANT CAP WITH PIPETTE 0.6 LITRE ALUMINIUM BLUE

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,000

Made for hikers who need to carry their fluids and drink on the go. Opens instantly with one hand, with a “straight head” pipette for drinking easily, which is very solid, in aluminium (0.6L).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

HIKING BOTTLE 900 INSTANT CAP WITH PIPETTE 0.6 LITRE ALUMINIUM PURPLE

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,000

Made for hikers who need to carry their fluids and drink on the go. Opens instantly with one hand, with a “straight head” pipette for drinking easily, which is very solid, in aluminium (0.6L).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

500 QUICK-OPENING PLASTIC (TRITAN) 0.8 LITRE WATER BOTTLE - BLUE

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

Made for hikers seeking to carry drinks and hydrate themselves. A transparent, sturdy plastic (Tritan) 0.8 L water bottle that is quick and easy to open with 2 hands.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PLASTIC HIKING WATER BOTTLE 500 0.5 LITRE FAST OPENING CAP (TRITAN) - GREEN

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Made for Hikers like to bring and drink their beverage. A flask that opens quickly and easily using 2 hands, transparent and solid, in Tritan plastic (0.5L).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PLASTIC HIKING WATER BOTTLE 500 0.5 LITRE FAST OPENING CAP (TRITAN) - RED

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Made for Hikers like to bring and drink their beverage. A flask that opens quickly and easily using 2 hands, transparent and solid, in Tritan plastic (0.5L).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA HIKING FLASK 900 INSTANT OPENING STRAW, 0.5 LITRE PLASTIC BLUE

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,000

Made for hikers who wish to carry and drink their drinks. Opens instantly with one hand, bite valve for easily drinking with the head "upright", transparent, durable, made of Tritan plastic (0.5L).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA IR BASIC 120 2-PERSON INFLATABLE CAMPING MATTRESS

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 55,000

Made for sleeping when camping/trekking.The inflatable phtalate-free mattress.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Napattiga U ပံုရွိခရီးသြားေခါင္းအံုး

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 69,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 64,500

ခရီးသြားရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အလြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ U ပံုရွိေခါင္းအုံးေလးပဲျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားရင္း အိပ္ေပ်ာ္ရာတြင္ လည္ပင္းနာျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚမည္မဟုတ္ပဲ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္အနားယူနိုင္ျခင္းျဖင့္ကိုယ္လိုရာခရီးကို စိတ္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔သြားေရာက္နိုင္မွာပါ။လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္လူၾကီးမ်ားအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

FORCLAZ AIR 40-LITRE ေက်ာပိုးအိတ္ - နက္ျပာေရာင္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 81,900

This 40 l hiking backpack has a ventilated back that provides more comfort! The Air Cooling label indicates air circulation facilitated to better control heat and humidity.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - အျပာနုေရာင္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,400

A simple, lightweight 30 L backpack - very useful for short all-day hikes. It helps you to carry what is essential. The companion of your nature outings!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - အနီနွင့္ခဲေရာင္စပ္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,400

A simple, lightweight 30 L backpack - very useful for short all-day hikes. It helps you to carry what is essential. The companion of your nature outings!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - အမဲေရာင္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,400

A simple, lightweight 30 L backpack - very useful for short all-day hikes. It helps you to carry what is essential. The companion of your nature outings!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - GREY/PINK

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

A simple, lightweight 20 L backpack - very useful for short all-day hikes. It helps you to carry what is essential. The companion of your nature outings!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - ခဲေရာင္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

A simple, lightweight 20 L backpack - very useful for short all-day hikes. It helps you to carry what is essential. The companion of your nature outings!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - အျပာနွင့္အဝါစပ္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

This 10 L hiking backpack is ideal for hikers who want to hike a couple of hours and want to bring: a picnic and a windbreaker!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - အစိမ္းေရာင္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

This 10 L hiking backpack is ideal for hikers who want to hike a couple of hours and want to bring: a picnic and a windbreaker!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - အနီႏွင့္အမဲစပ္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

This 10 L hiking backpack is ideal for hikers who want to hike a couple of hours and want to bring: a picnic and a windbreaker!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - အျပာနွင့္ခရမ္းစပ္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

This 10 L hiking backpack is ideal for hikers who want to hike a couple of hours and want to bring: a picnic and a windbreaker!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - ပန္းေရာင္(Pink)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

This 10 L hiking backpack is ideal for hikers who want to hike a couple of hours and want to bring: a picnic and a windbreaker!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - အျပာေရာင္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

This 10 L hiking backpack is ideal for hikers who want to hike a couple of hours and want to bring: a picnic and a windbreaker!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ARPENAZ ေတာင္တက္ေက်ာပိုးအိတ္ - အမဲေရာင္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

This 10 L hiking backpack is ideal for hikers who want to hike a couple of hours and want to bring: a picnic and a windbreaker!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA INFLATABLE CAMPING FLAT SURFACE AIRBED

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 73,700

Made for a comfortable night's sleep for 2 when camping/trekking 190 x 140 cm. Comfortable mattress thanks to its sleeping "flat" surface.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA INFLATABLE CAMPING FLAT SURFACE AIRBED

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 55,900

Made for a comfortable night's sleep for 2 when camping/trekking 190 x 120 cm. Comfortable mattress thanks to its sleeping "flat" surface.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

QUECHUA AIR BASIC 70 1-PERSON INFLATABLE CAMPING MATTRESS

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 29,500

Made for sleeping when camping/trekking.The inflatable phtalate-free mattress

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

OXELO MF 5 SKATE SKATEBOARD SCOOTER BIKE HELMET-BLUE

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 30,000

Made for protecting the head in case of a fall when inline skating, skateboarding, scootering or riding your bmx. A helmet with a street look that offers maximum protection thanks to its good coverage.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔