ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Kalenji SCALE 100 Electronic Scale

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,900

ဝိတ္ခ်ိန္စက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳရတာ အရမ္းကို အဆင္ေျပပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Kalenji SCALE 500 Body Fat Electronic Weight Scale

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,000

ဝိတ္ခ်ိန္စက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳရတာ အရမ္းကို အဆင္ေျပပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အေလးခ်ိန္၊ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အဆီ၊ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ၾကြက္သား၊ အရုိးနဲ႔ ေရဓာတ္ကိုပါ တိုင္းတာေပးတာမို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ အေသးစိတ္ကို သိေစပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေန႔စဥ္ တိုင္းတာထားတဲ့ အေလးခ်ိန္မ်ားကိုလည္း မွတ္ထားေပးျပီး ျပန္လည္ အသိေပးပါတယ္ ... အဆီေတြ ပိုေနေၾကာင္း ေလ်ာ့သြားေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ကိုလဲေဖာ္ျပေပးပါတယ္။ Gym ေဆာ့ေနတဲ့ သူေတြ Body Building လုပ္ေနတဲ့ သူေတြအတြက္ အထူးပင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္ေနာ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS YOGA ဖ်ာ 8MM - ခရမ္းေရာင္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 23,000

Made for gentle yoga: hatha, nidra, traditional, restorative, prenatal etc.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS GYM BALL STAND

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,400

Made for immobilising and storing your Gym Ball.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS PUMP FOR THE MINI GYM BALL

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Made for quickly inflating our Gym & Pilates products (Gym Ball, Peanut Ball).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS ANTI-BURST GYM BALL - Large (75cm)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,100

Made for your Pilates, physio and stretching sessions. Look after yourself with this simple, fun accessory. Do you want to fight back pain or get a flat stomach without overdoing things? This Gym Ball won't burst, comes in three sizes, and is a favourite of healthcare professionals.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS ANTI-BURST GYM BALL - Medium (65cm)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,400

Made for your Pilates, physio and stretching sessions. Look after yourself with this simple, fun accessory. Do you want to fight back pain or get a flat stomach without overdoing things? This Gym Ball won't burst, comes in three sizes, and is a favourite of healthcare professionals.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS ANTI-BURST GYM BALL - SMALL (55cm)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,200

Made for your Pilates, physio and stretching sessions. Look after yourself with this simple, fun accessory. Do you want to fight back pain or get a flat stomach without overdoing things? This Gym Ball won't burst, comes in three sizes, and is a favourite of healthcare professionals.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS CROSS TRAINING PUSH-UP WHEEL (sold for pairs)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 27,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 23,000

Made for weight training: push-ups and core work (stable or not), ab and oblique exercises Work your entire body. Instability work makes your cross training and WODs more effective. Push-ups and core work (stable or not), abs and slide

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS COMFORT MINI STEPPER

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 110,000

Made for occasional cardio and strength training workouts. Perfect for keeping in shape and losing weight. This stepper features a height-adjustable handlebar for greater stability while working out with a straight back.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS TWISTER STEPPER

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 80,000

Made for occasional cardio and strength training. Perfect for keeping in shape and losing weight. The Twister mini stepper offers a full body workout, with its side-to-side movement and its elasticated resistance bands, for a well-toned body from head to toe!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS MS100 STEPPER

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 67,000

You'll love the vertical motion of the MS100 stepper as it works your thighs, glutes, and calves.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS ELASTIC TRAINING BAND - 50 KG

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 21,800

Made for cross training: strength training, chin-ups, stretching The Training Band is a simple and compact strength training accessory. It's very effective and versatile for improving your strength and flexibility.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS ELASTIC TRAINING BAND - 25 KG

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,100

Made for cross training: strength training, chin-ups, stretching The Training Band is a simple and compact strength training accessory. It's very effective and versatile for improving your strength and flexibility.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS ELASTIC TRAINING BAND - 15 KG

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,100

Made for cross training: strength training, chin-ups, stretching The Training Band is a simple and compact strength training accessory. It's very effective and versatile for improving your strength and flexibility.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS TRAINING FOAM ROLLER

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,800

Made for cross-training: warm-up, joint and muscle mobility exercises Perfect at the start or end of your workout for a complete session.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS BODY POWER TONING DEVICE

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,600

Made for resistance training. This bar lets you train different parts of your body (arms, chest, adductors).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS ESSENTIAL HAND GRIP (PAIRS)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,900

Made for strength training or physio exercises for hands and forearms. Take these hand grips anywhere for easy training no matter where you are. A simple and effective accessory to round out your workouts. Resistance 15 kg. Sold in pairs.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS ADJUSTABLE TONING GYM ELASTIC BAND LEVEL HARD

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,100

Made for strengthens the muscles of the entire body using resistance. This product strengthens your muscles through resistance: you progressively and effectively control your movement and posture.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS ADJUSTABLE TONING GYM ELASTIC BAND LEVEL MEDIUM

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,400

Made for strengthens the muscles of the entire body using resistance. This product strengthens your muscles through resistance: you progressively and effectively control your movement and posture.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS ADJUSTABLE TONING GYM ELASTIC BAND LEVEL EASY

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,600

Made for strengthens the muscles of the entire body using resistance. This product strengthens your muscles through resistance: you progressively and effectively control your movement and posture.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS ADJUSTABLE HAND GRIP

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,600

Made for strength training or physio exercises for hands and forearms. Hand grip that adjusts from 10 to 40 kg, using a tightening wheel. The grips are made from rubber to keep you comfy as you work out

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS YOGA ဖ်ာအိတ္ - ခဲေရာင္

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,400

Made for protecting and carrying your yoga mat A washable bag with plenty of space! Designed for carrying a yoga mat (up to 8 mm thick), a bottle, a brick, etc. Small inside pocket.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS YOGA ဖ်ာအိတ္ - BLUE PRINT

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,400

Made for protecting and carrying your yoga mat A washable bag with plenty of space! Designed for carrying a yoga mat (up to 8 mm thick), a bottle, a brick, etc. Small inside pocket.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS YOGA ရာဘာေပ်ာ့ဖ်ာ 1.5MM

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 54,600

Made for dynamic yoga: Ashtanga, vinyasa, power, hot yoga etc. The yoga mat with the best grip, 1.5mm thick, made from natural rubber. Folds into a square, easy to transport.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS YOGA ဖ်ာ 8 MM - PRINT

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,100

Made for gentle yoga: hatha, nidra, traditional, restorative, prenatal etc.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS FOAM YOGA BRICK - DARK GREY

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,100

A precious help for poses!Lightweight and soft, easy to carry to yoga classes and practical to sit on or perform postures.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

DOMYOS COTTON YOGA STRAP - DARK GREY

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,100

Made for yoga. A precious asset in the quest for flexibility!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Made in Taiwan TPE GENTLE YOGA MAT 5MM - PINK

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 49,100

Light and comfortable, it's our most versatile yoga mat: 5mm thick, made from two-tone TPE (0% PVC) . Carry strap included!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Made in Taiwan TPE GENTLE YOGA MAT 5MM - BLUE

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 49,100

Light and comfortable, it's our most versatile yoga mat: 5mm thick, made from two-tone TPE (0% PVC) . Carry strap included!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔