ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

L'Oreal Men White Activ Power 8 Brightening Serum SPF 26- 50 Ml.

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Men Anti Ance Moisturizer - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Men Foam Oil Expert Gel Wash - 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

· Specially engineered for a man's skin · Removes dirt and oil from deep within · Contains Glacial Clay & Brazilian Hot Mud

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Men Visible fairness from the 1st application* 96% UVB Protection++ - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Men Oil Control Moisturizer - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

GATSBY Facial Wash Acne Care - 130g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,900

GATSBY Facial Wash Acne Care. For thorough anti-acne care for men’s skin. Triple effects help to prevent acne and clean healthy skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Gatsby Facial Wash Oil Crush Foam - 130g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,900

GATSBY FACIAL WASH OIL CRUSH FOAM For men’s skin troubled by stickiness and shine Thorough wash of sebum-caused dirt for smooth and shine-free skin

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Gatsby Facial Wash Moisture Foam - 130g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,900

GATSBY FACIAL WASH MOISTURE FOAM For men’s skin that tends to rough or dry after face wash. Keeping skin clean, moisturized, soft and smooth

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Gatsby Facial Wash Perfect Scrub - 130g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,900

GATSBY FACIAL WASH PERFECT SCRUB For men’s skin troubled by sebum, dirt, coarseness, and dark pores thorough wash for total cleanliness

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Men Foam Active Bright Acne Expert - 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Men Foam ၀က္ၿခံေပ်ာက္ဖို႔ Anti Acne - 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

1. Helps prevent acne formation 2. helps reduce 99% of Acne-causing bacteria 3. removes excess oil 4. helps reduce blackheads 5. unclogs pores 6. helps reduce dullness 7. helps reduce whiteheads

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Men Foam Advanced White Charcoal Black Wash - 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

Specially engineered for a man's skin , Reduces dark spots* in 2 weeks , Contains activated carbon and Vitamin B3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lolane Head Up Pomade Firm Hold 75g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Vintage Style Styling Hardness Level 3 Shine Level 2

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lolane Head Up Pomade Strong Hold 75g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

Vintage Style Styling Pompadour & Slick back Hardness Level 2 Shadow Level 3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lolane Head Up Gel Gum 75g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Spiky Look The gel is suitable for short hair. Set of hair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lolane Head Up Matt Wax 75g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Matt Look Mattress suitable for long hair. Styling is not natural shadow.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lolane Head Up Strong Wax 75g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Thick and Full Look Gel wax Suitable for hair. Shadow is natural.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Men Foam Oil Control Face Wash - 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

· Specially engineered for a man's skin · Removes dirt and oil from deep within · Contains Glacial Clay & Brazilian Hot Mud

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Men Advanced White Face Wash 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

Vaseline Men Advanced White Face Wash visibly fairer skin with every wash with micro-droplets of Vaseline jelly and Vitamin B3 ၿဖဴၿပီး၀င္းပတဲ႔မ်က္ႏွာရဖို႔အတြက္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Men Anti Dullness Face Scrub 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

Vaseline men Anti Dullness face scrub refreshed,brighter looking skin with micro-droplets of Vaseline jelly and micro beads

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Gatsby Hair Wax Set 75g×3. ဖေယာင္း gel

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,700

က်ား၊ မ မေရြး။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Kaff & Co Essential Oil Kaffir Lime Shampoo - 150ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,500

ဆံပင္ကၽြတ္တတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ဆံပင္ပါးေသာသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Kaff & Co Ginger Rhizome & Kaffir Lime Shampoo - 150ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,500

ေဗာက္ထတတ္ေသာဦးေခါင္းမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ ွ်ာ္ေသာ ေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္ျဖစ္သည္။ က်ား၊ မ မေရြး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔