ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Rexona Shower Clean Dry & Fresh Roll On - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Advanced Whitening Fresh Rose Roll On - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Rexona Advanced Whitening Fresh Rose Roll on. Best whitening roll on* that whitens naturally from natural ingredient.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Advanced Whitening Fresh Sakura Roll On - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Rexona Advanced Whitening Fresh Sakura Roll on. Best whitening roll on* that whitens naturally from natural ingredient.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Advanced Whitening Fresh Lily Roll On - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Rexona Advanced Whitening Fresh Lily Roll on. Best whitening roll on* that whitens naturally from natural ingredient.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dance Hair Perfume Romance

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dance Hair Perfume Beauty Queen

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

AXE Body Spray Black For Man - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

The world's best-selling male perfume championship brand, allowing you to easily get rid of sticky body odor, the smell of men's texture and appearance more attractive.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona V8 For Men Roll On

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Rexona V8 Roll On ဟာအမ်ိဳးအသားေတြရဲ႕ ကိုယ္နံ႔မ်ားေပ်ာက္ကင္းေစၿပီး ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ယံုၾကည္႔မႈၿဖစ္ေစပါတယ္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On-Energy Cool

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

TROS MEN Deodorant Roll On-Energy Cool 25ML×3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Cottage Memories of Love Gift Set (Perfume+Hand Cream)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,800

Hand Cream ႏွင့္ ေရေမႊး Set

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Oriental Princess Be Cheerful Set

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

1. Perfumed Hair Spray Icy Cool - 100ML, 2. Hand Cream - 25g

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Oriental Princess ပစၥည္း ၄ မ်ိဳးပါေသာ Set

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 25,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 23,000

1. ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္ - 100ML, 2. ေနေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေပးေသာအလွဆီ - 100ML, 3. ဂ်ိဳင္းလိမ္းဆီ - 70ML, 4. Hand Cream - 50g

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Oriental Princess ပစၥည္း ၄ မ်ိဳးပါေသာ Set

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 25,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 23,000

1. ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္ - 100ML, 2. ေနေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေပးေသာအလွဆီ - 100ML, 3. ဂ်ိဳင္းလိမ္းေဆး - 70ML, 4. Hand Cream - 50g

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On - Multi Protect

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

TROS MEN Deodorant Roll On - Multi Protect 25ML×3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On - Shirt Protection

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

TROS MEN Deodorant Roll On - Shirt Protection 25ML×3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On - Whitening Protect

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

TROS MEN Deodorant Roll On - Whitening Protect 25ML×3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On -Volcanic 25ML×3 ဂ်ိဳင္းနံ႔ေပ်ာက္င္းေစဖို႔

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On - Fresh Protect 25ML×3 ဂ်ိဳင္းနံ႔ေပ်ာက္ကင္းေစဖို႔

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On - Sport Cool Anti Bacteria

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

TROS MEN Deodorant Roll On - Sport Cool Anti Bacteria 25 ML×3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

TROS MEN Deodorant Roll On - Ultra Cool & Dry 3D Protect

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

TROS MEN Deodorant Roll On - Ultra Cool & Dry 3D Protect 25ML×3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Sport Defense Roll On For Men Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Rexona Sport Defense Roll On For Men Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence အားကစားလုပ္တဲ႔သူေတြအတြက္ အထူးသင္႔ေတာ္ပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Active Defense For Men Roll On Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,800

Rexona Active Defense Roll On ဟာ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ကိုယ္နံ႔႔ကိုေပ်ာက္ကင္းေစၿပီး ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ ပိုရွိေစပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Xtra Cool Roll On For Men Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,800

Rexona Xtra Cool Roll On For Men Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence - 25ML*3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Roll On Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence Set

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,800

Rexona Roll On Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence Set - 25ML*3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Advanced White Roll On Anti deodorant 25ML×3

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,800

Rexona Advanced Whitening Roll On anti deodorant dry & fresh confidence

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Active Defense Roll On Anti Deodorant 25ML×3

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,800

Rexona Active Defense Roll On anti deodorant dry & fresh confidence

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Shower Clean Roll On Anti Deodorant 25ML×3

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,800

Rexona Shower Clean Roll On anti deodorant dry & fresh confidence

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Sexy Bouque Roll On Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,800

Rexona Sexy Bouque Roll On Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence - 25ML*3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Passion Roll On Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,800

Rexona Passion Roll On Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence - 25ML*3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Advanced Whitening Body Spray Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,700

Rexona Advanced Whitening Body Spray Anti Deodorant Dry & Fresh Confidence - 70ML*3

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔