ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

KMA Eyelash Curler

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

မ်က္ေတာင္ေကာ့တံ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Malissa Kiss Super Black Ultra HD Eyeliner

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,900

Ultra HD Eyeliner ေလးျဖစ္ျပီး အေရာင္ထြက္အားေကာင္းသည့္အျပင္ လြယ္လြယ္နဲ႔ မပ်က္သြားပါဘူးေနာ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LANSLEY Gold Perfect Anti-Wrinkle Eye Gel - 20ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 26,000

မ်က္လံုးအနားတြင္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာအေရးေၾကာင္းမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစေသာ Eye Gel

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sivanna Colors Makeup Studio Eyeshadow Palette - 4 Colors (6 Different Boxes)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,100

4 ေရာင္ပါေသာ Eyeshadow Palette ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္လွျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။ အေရာင္မ်ားမတူတဲ့ Paltte 6 မ်ိဳးရွိပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sivanna Colors Cushion Eyebrow - Dark Brown & Brown Color

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,600

မ်က္ခံုးေမႊးဆြဲရန္အသံုးျပဳေသာ Set / အညိဳေရာင္ႏွင့္အညိဳႏုေရာင္မ်ားရွိသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sivanna Colors Makeup Palette - 3 Different Boxes

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,800

Makeup/ Eyeshadow/ Lipstick/ Brusher မ်ားပါဝင္ေသာ Palette. အေရာင္မ်ားမတူသည့္ ဗူး ၃ မ်ိဳးရွိပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sivanna Colors Pink Eyeshadow Palette - 6 Colors

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,100

6 ေရာင္ပါေသာ Eyeshadow Palette ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္လွျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sivanna Colors Smokey Eyeshadow Palette - 6 Colors

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,100

6 ေရာင္ပါေသာ Smokey Eyeshadow Palette ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္လွျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sivanna Colors Naked Eyeshadow Palette - 6 Colors

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,100

6 ေရာင္ပါေသာ Eyeshadow Palette ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္လွျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sivanna Colors Brown Eyeshadow Palette - 6 Colors

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,100

6 ေရာင္ပါေသာ Eyeshadow Palette ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္လွျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sivanna Colors Natural Eyeshadow Palette - 6 Colors

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sivanna Colors Spicy Eyeshadow Palette - 4 Colors

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,800

၄ ေရာင္ပါေသာ Eyeshadow Palette ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္လွျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sivanna Colors Shining Star Curtain Dawn Eyeshadow Bricks - 5 colors (6 Different Boxes)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,100

5 ေရာင္ပါေသာ Eyeshadow Palette ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္လွျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။ အေရာင္မ်ားမတူတဲ့ Paltte 6 မ်ိဳးရွိပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine CHAMPAGNE PINK Eyeshadow Palette

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,400

8 ေရာင္ပါေသာ Eyeshadow Palette ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္လွျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine GROOVE Eyeshadow Palette (12 Colors)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,400

12 ေရာင္ပါေသာ Eyeshadow Palette ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္လွျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Super Model 70º Curl Mascara

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,300

တာရွည္ခံျပီး 70 ဒီဂရီအထိေကာ့တက္ေစေသာ မ်က္ေတာင္ေမႊးေကာ့ေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Maxi Black Eyeliner - အနက္ေရာင္

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,950
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,950

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Super Black Fixed Eyeliner

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,950
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

ေရစိုခံျပီး တာရွည္ခံသည့္ Eyeliner

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sivanna Colors 12 Colors (5 Different Boxes) 

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,300

12 ေရာင္ပါေသာ Eyeshadow Palette ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္လွျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။ အေရာင္မ်ားမတူတဲ့ Paltte ၅ မ်ိဳးရွိပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔