ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Smooth E Baby Face Foam - 8 Oz

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 21,800
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,500

Smooth E Baby face Foam ia a Scientifically researched formula with active ingredients or Vitamin E and rose oil extract. Smooth E products are 100% perfume free with no unnecessary additives and ingredients selected to care for the needs of even sensitive skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lux Shower Cream Soft Rose - 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

With Lux Soft Touch, revel in the feeling of skin so irresistibly soft that it invites the caress. Specially created with moisturizing SilkEssence and delicate floral notes, this bodywash will infuse your skin with a light moisturizer as you bathe in its luxurious lather, leaving it silky soft and elegantly fragrant.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lux Shower Cream Magical Spell - 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

With Lux Magical Spell, enchant those around you with this intoxicating fragranced bosywash that lasts long after you've showered. Bathe your skin in this fine fragrance inspired by exotic blossoms at the peak of their bloom.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Collagen Filler Super Conditioner Volume Booster 180 Ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Sunsilk Collagen Filler Volume Booster. Get deeply nourished but light and refreshing. With Collagen Filler; well known skin care ingredient, and Light Weight Volume complex, your hair will be smooth and volumized. No more worries on limp and greasy hair. Make your hair smooth from the first use* without the wait.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Collagen Filler Super Conditioner Damage Rescue 180 Ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Sunsilk Collagen Filler Damage Rescue. Return your damaged hair to its healthiest state. With collagen filler; well known skin care ingredient, and Nourishing complex that will fulfill hair breakage and coat your hair to be perfect as if it has never been damaged* rightaway

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Collagen Filler Super Conditioner Power Shine 180 Ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Sunsilk Collagen Filler Power Shine. Let's put the moisture back to dull hair to get silky smooth and shiny hair. With Collagen Filler; well known skin care ingredient, and Super Shine complex, your hair will be nourished, smooth, and grossy from the first use* without the wait

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner White Grapefruit & Mosa Mint 400 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences bio:renew is crafted with a blend of essential antioxidant, aloe and sea kelp.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo White Grapefruit & Mosa Mint 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences bio:renew is crafted with a blend of essential antioxidant, aloe and sea kelp.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner Rosemary & Herbs 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Rosemary & Herbs volumizing conditioner gently cleanses hair and reveals volume and vibrancy

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo Rosemary & Herbs 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Rosemary & Herb volumizing shampoo gently cleanses hair

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner Hydrate Coconut Milk 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Hydrate Coconut Milk volumizing conditioner gently cleanses hair and reveals volume and vibrancy

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo Hydrate Coconut Milk 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Hydrate Coconut Milk volumizing shampoo gently cleanses hair

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner Arabica Coffee Fruit 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Arabica Coffee Fruit volumizing conditioner gently cleanses hair and reveals volume and vibrancy

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo Arabica Coffee Fruit 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences White Arabica Coffee Fruit volumizing shampoo gently cleanses hair

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner Passion Flower & Rice Milk 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Passion Flower & Rice Milk volumizing conditioner gently cleanses hair and reveals volume and vibrancy

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo Passion Flower & Rice Milk 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences White Passion Flower & Rice Milk volumizing shampoo gently cleanses hair

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo Golden Moringa Oil 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

SLEEK & SMOOTH HAIR Our Golden Moringa Oil Shampoo is crafted to smooth for beautiful, touchable hair

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner Golden Moringa Oil 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences bio:renew is crafted with a blend of essential antioxidant, aloe and sea kelp.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner Argan Moroco 400 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Argan Oil of Morocco Conditioner is a specifically crafted conditioner for damaged hair, with naturally inspired ingredients to repair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo Argan Moroco 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences Argan Oil of Morocco Shampoo is a specifically crafted shampoo for damaged hair, with naturally inspired ingredients to repair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Conditioner White Strawberry 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences White Strawberry & Sweet Mint volumizing conditioner gently cleanses hair and reveals volume and vibrancy

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Herbal Essences Shampoo White Strawberry 400 Ml.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Herbal Essences White Strawberry & Sweet Mint volumizing shampoo gently cleanses hair and reveals volume and vibrancy

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Refreshing Body Wash - 650ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,900

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Tresemme Used by Professionals Keratin Glazing Serum Conditioner 300ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 11,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Tresemme Expert Selection Detox & Nourish Treatment 180ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Soap & Glory Vitamin C Facial Wash - 350ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 22,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove go fresh Fresh Touch Nourishing Body Wash - 550ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Body wash

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lolane Sweet Glowing Daily Treatment 300ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ပန္းေလးေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အနံ႔သင္းသင္းဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး-Pink Peony & Jasmine

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔