ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Browit Easy Drawing Brow Shadow Free Brow Sticker 2Pairs Series I Medium Brown - 4g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Attain those well-defined brows with Easy Drawing Brow Shadow in the form of powder that is designed by Nongchat Chatchai, the renowned makeup artist in Thailand. The set features 2 shades of Medium Brown and 2 pairs of Korean Style brow stickers to help you achieve professional-like brow look.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Browit Series I Easy Drawing Brow Shadow #Soft Brown - 4g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Attain those well-defined brows with Easy Drawing Brow Shadow in the form of powder that is designed by Nongchat Chatchai, the renowned makeup artist in Thailand. The set features 2 shades of Soft Brown.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Browit Series I Easy Drawing Brow Shadow Free Brow Sticker 2Pairs Dark Brown - 4g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Attain those well-defined brows with Easy Drawing Brow Shadow in the form of powder that is designed by Nongchat Chatchai, the renowned makeup artist in Thailand. The set features 2 shades of Dark Brown and 2 pairs of Natural Eyebrow stickers to help you achieve professional-like brow look.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

bsc Cometology Nook body lotion 470ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder #SC50 Royal Charm - 4.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder, Gives an even skin tone and hides imperfections. A soft and covering texture that lasts for hours. Enhance your skin perfection with high coverage, two-way foundation powder.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder #SC30 Golden Crown - 4.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder, Gives an even skin tone and hides imperfections. A soft and covering texture that lasts for hours. Enhance your skin perfection with high coverage, two-way foundation powder.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder #SC10 Crystal Tiara - 4.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

Srichand Enchanted Duo Charm Compact Powder, Gives an even skin tone and hides imperfections. A soft and covering texture that lasts for hours. Enhance your skin perfection with high coverage, two-way foundation powder.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Seoul Chic N.3

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Seoul Chic N.2

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Seoul Chic N.1

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Volumizing Mascara 2 ml.#01 Jet Black (New Package)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sasi Brow To Be Auto Pencil #20 Dark Brown - 0.1g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Eyebrow-Pencil

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sasi Brow To Be Auto Pencil #10 Light Brown - 0.1g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Eyebrow-Pencil

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #41 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #31 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #23 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #22 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #21 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #14 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #12 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Matte Lip #11 - 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Matte Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Foundation Powder SPF 30 PA+++ #03 - 8.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Powder Foundation

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Foundation Powder SPF 30 PA+++ #02 - 8.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Powder Foundation

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

sasi Mousse Mellow Foundation Powder SPF 30 PA+++ #01 - 8.5g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Powder Foundation

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami CC Cushion Make Up - 1 box

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro CC Ready Cushion

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Volumizing Mascara #02 - 2ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Smooth Fit CC Cushion #103 Sand Beige - 5ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Lip & Cheek Cashmere Tint #202 - 2ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Lip & Cheek Cashmere Tint #201 - 2ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔