ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

CHUPA CHUPS TINT LIP & CHEEK #03 Cherry Cola

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,200

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

CHUPA CHUPS TINT LIP & CHEEK #02 Raspberry

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,200

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

CHUPA CHUPS TINT LIP & CHEEK #01 Orange

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,200

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

CHUPA CHUPS KIDS BATH & SHOWER STRAWBERRY MILKY 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Green Apple Soothing Gel - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ခႏၶာကိုယ္အတြက္ Soothing Gel

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Choco Mint Body Lotion - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ခႏၶာကိုယ္အတြက္သာအသံုးျပဳသင့္သည့္အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Ice Cola Soothing Gel - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ခႏၶာကိုယ္အတြက္ Soothing Gel

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Strawberry Body Lotion - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ခႏၶာကိုယ္အတြက္သာအသံုးျပဳသင့္သည့္အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Vanilla Hand & Nail Serum - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

လက္ႏွင့္လက္သည္းအလွဆီခရင္းမ္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Pineapple & Coconut Hand & Nail Serum - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

လက္ႏွင့္လက္သည္းအလွဆီခရင္းမ္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Vanilla Body Sunscreen SPF30PA+++ - 100ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

ခႏၶာကိုယ္အတြက္သာအသံုးျပဳသင့္သည့္အလွဆီ။ SPF30PA+++ ပါဝင္လို႔ ေနေရာင္ျခည္ ဒဏ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Strawberry Body Sunscreen SPF30PA+++ - 100ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

ခႏၶာကိုယ္အတြက္သာအသံုးျပဳသင့္သည့္အလွဆီ။ SPF30PA+++ ပါဝင္လို႔ ေနေရာင္ျခည္ ဒဏ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Vanilla Body Serum - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,500

ခႏၶာကိုယ္အတြက္သာအသံုးျပဳသင့္သည့္အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Cocount & Pineapple Body Serum - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,500

ခႏၶာကိုယ္အတြက္သာအသံုးျပဳသင့္သည့္အလွဆီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Strawberry Hand & Nail Cream - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

လက္ႏွင့္လက္သည္းအလွဆီခရင္းမ္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Green Apple Hand & Nail Cream - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

လက္ႏွင့္လက္သည္းအလွဆီခရင္းမ္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Strawberry Nourishing Hair Mask - 250ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

ဆံပင္ေပါင္းေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Choco Mint Nourishing Hair Mask - 250ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

ဆံပင္ေပါင္းေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Strawberry Conditioner - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Choco Mint Conditioner - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Strawberry Cream Shampoo - 250ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Choco Mint Shampoo - 250ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Strawberry Hand & Body Foam - 350ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္ / လက္ေဆးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Ice Cola Hand & Body Foam - 350ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္ / လက္ေဆးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Choco Mint Hand & Body Foam - 350ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္ / လက္ေဆးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Chupa Chups Green Apple Hand & Body Foam - 350ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္ / လက္ေဆးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔