ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

KMA professional perfect face essence foundation SPF 30 #N7 (Natural Skin) 30ml

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 24,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

KMA professional perfect face essence foundation SPF 30 #C3 (Light) 30ml

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 24,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

KMA professional perfect face essence foundation SPF 30 #C2 (Misty Rose) 30ml

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 24,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

KMA Eyelash Curler

  • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
  • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

မ်က္ေတာင္ေကာ့တံ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔