ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Revlon Microfine Natural Loose Powder #02 Medium

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 28,350
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 18,150

Delicate texture special With micro-fine powder at a powder finer than talcum powder all common light touch. Blend enriched with skin tight. The creamy texture that provides SILK POWDER soft as silk. Gives a natural feel Radiant all day.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Microfine Natural Loose Powder #01 Light

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 28,350
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 18,150

Delicate texture special With micro-fine powder at a powder finer than talcum powder all common light touch. Blend enriched with skin tight. The creamy texture that provides SILK POWDER soft as silk. Gives a natural feel Radiant all day.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Touch & Glow Extra Moisturizing Face Powder 43g #1 Translucent

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 21,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

Revlon Touch & Glow Extra Moisturizing Face Powder #1 Translucent

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Touch & Glow Extra Moisturizing Face Powder 43g #70 TAWNY BEIGE

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 21,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

Revlon Touch & Glow Extra Moisturizing Face Powder #70 TAWNY BEIGE

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Body Lotion - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Touch & Glow Loose Powder No.01 - 24g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 18,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

This moisturising powder suits almost all skin tones and hides the blemishes properly even the oily skin and high staying power and brightens the face instantly. the revlon touch and glow moisturising powder is easy to carry and apply as well.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Touch & Glow Loose Powder No.70 - 24g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 18,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

This moisturising powder suits almost all skin tones and hides the blemishes properly even the oily skin and high staying power and brightens the face instantly. the revlon touch and glow moisturising powder is easy to carry and apply as well.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra Hd Matte Mousse #800 Dusty Rose - 5.9ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra Hd Matte Mousse #805 100Degrees - 5.9ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra Hd Matte Mousse #810 Sunset - 5.9ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra Hd Matte Mousse #815 Red Hot - 5.9ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra Hd Matte Mousse #820 Crimson Sky - 5.9ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra Hd Matte Mousse #825 Spice - 5.9ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra Hd Matte Mousse #830 Death Valley - 5.9ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra Hd Matte Mousse #840 Desert Sand - 5.9ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra Hd Matte Mousse #850 Scorpion Red - 5.9ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra HD Gel Lip #755 HD Adobe - 1.7g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra HD Gel Lip #700 HD Sand - 1.7g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra HD Gel Lip #740 HD Coral - 1.7g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra HD Gel Lip #710 HD Desert - 1.7g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra HD Gel Lip #745 HD Rhubarb - 1.7g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra HD Gel Lip #725 HD Sunset - 1.7g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Revlon Ultra Hd Matte Lip Mousse Hyper Matte #855 Sub-Saharan - 5.9ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔