ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Nami Magic White Facial Foam - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Facial Foam

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cathy Doll AloeHa Fresh Aloe Vera Toner & Essence - 300ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

Toner & Essence

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Vitamin C Yogurt Sugar Scrub - 30ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Lemon & Vit C Whitening Dark Spot Roller Serum - 15ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Bhaesaj Acne & Oil Control Teen Powder #Sweet Teen Pink - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Bhaesaj Acne & Oil Control Teen Powder #Freshy Teen Shimmer - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cathy Doll Aloe Ha Fresh Aloe Vera Memory Cream - 8g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Studio AABB - 7g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Watermelon & Tomato Mask Sheet - 20g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Pearl & Plankton Mask Sheet - 20g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

preme NOBU Natural Face Foam 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami DD Cream #peachy - 1 box

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

preme NOBU Natural Face Foam 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,700

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Lemon Juice 99% Soothing Gel - 40g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

preme NOBU Natural Face Foam 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro BB Wet to Powder 6pcs Box #02

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Mochi Mochi - 7.5g 6pcs (Box)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Light Tone Up - 7.5g - 6pcs(Box)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Bright & White Serum - 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Bright & White Serum - 1 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Lemon Honey Whitening Serum - 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Lemon Honey Whitening Serum - 1 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami BB Snail Cream SPF30PA+++ - 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami BB Snail Cream SPF30PA+++ - 1 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔