ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Nami Magic White Facial Foam - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Facial Foam

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

AR Vitamin E Moisturizing Lotion Enriched with Sunflower Seed Oil - 600ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cathy Doll AloeHa Fresh Aloe Vera Toner & Essence - 300ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

Toner & Essence

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Vitamin C Yogurt Sugar Scrub - 30ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Lemon & Vit C Whitening Dark Spot Roller Serum - 15ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Bulgarian Yogurt Whitening Lotion - 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

Yogurt Whitening Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Veet Silk & Fresh Hair Removal Cream 14gx3pcs Box

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 16,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Veet Silk & Fresh Hair Removal Cream 14g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Bhaesaj Acne & Oil Control Teen Powder #Sweet Teen Pink - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Bhaesaj Acne & Oil Control Teen Powder #Freshy Teen Shimmer - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Roll on Dreamy White - 40ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cathy Doll Aloe Ha Fresh Aloe Vera Memory Cream - 8g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Studio AABB - 7g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Super nano whitening body lotion 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Super nano whitening body lotion 250ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Super nano whitening body lotion 400ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Watermelon & Tomato Mask Sheet - 20g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Pearl & Plankton Mask Sheet - 20g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Deodorant Dry Serum Collagen + Vitamin B3 - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,300

Enriched with collagen and Vitamin B3 concentrate, it is clinically proven to accelerate skin renewal and remove & prevent underarm dark marks for naturally beautiful, and even toned underarms Protection.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Deodorant Dry Serum Collagen + Vitamin E - 50ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Enriched with collagen and Vitamin E concentrate, it is clinically proven to accelerate skin renewal and Minimize pores, and prevent underarm dark marks for naturally beautiful, and even toned underarms.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Deodorant Dry Serum Collagen + Omega 6 - 50ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Enriched with collagen and Vitamin E concentrate, it is clinically proven to accelerate skin renewal and smoothen and firm underarm skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Milk Tea Body lotion 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔