ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Kalenji SCALE 100 Electronic Scale

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Kalenji SCALE 500 Body Fat Electronic Weight Scale

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

JBL E30 Black On-Ear Headphones - Black

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 128,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 65,000

Listen to the bass, feel the bass, and enjoy the bass!! The external dual passive radiator will bring you strong and powerful music energy, and let you enjoy the dual feelings of sight and hearing.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

JBL E40BT Traveller On Ear Bluetooth Headphones - Black

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 161,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 99,000

Listen to the bass, feel the bass, and enjoy the bass!! The external dual passive radiator will bring you strong and powerful music energy, and let you enjoy the dual feelings of sight and hearing.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

JBL Flip 3 Portable Bluetooth Speaker With Mic - Black

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 189,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 143,000

Listen to the bass, feel the bass, and enjoy the bass!! The external dual passive radiator will bring you strong and powerful music energy, and let you enjoy the dual feelings of sight and hearing.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Harman Kardon Onyx Studio 3 BLK - Black

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 387,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 258,000

Harman Kardon Stunning Sound Feast, Ambient Atmosphere Lights, Index Design, Wireless Dual Host Serial Technology

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Harman Kardon Aura Bluetooth Speaker - White

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 600,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 362,000

Harman Kardon Stunning Sound Feast, Ambient Atmosphere Lights, Index Design, Wireless Dual Host Serial Technology

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

JBL T450 On-Ear Headphone - Blue

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 64,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 42,000

1. JBL Pure Bass Sound, 2. 1-Button Remote with Microphone, 3. Lightweight and Foldable Design, 4. Tangle-Free Flat Cable

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

JBL T450 On-Ear Headphone - White

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 64,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 42,000

1. JBL Pure Bass Sound, 2. 1-Button Remote with Microphone, 3. Lightweight and Foldable Design, 4. Tangle-Free Flat Cable

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

JBL T450 On-Ear Headphone - Black

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 64,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 42,000

1. JBL Pure Bass Sound, 2. 1-Button Remote with Microphone, 3. Lightweight and Foldable Design, 4. Tangle-Free Flat Cable

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

JBL Clip 2 Wireless Bluetooth Speaker

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 98,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 60,000

1. Wireless Bluetooth Streaming, 2. Rechargeable Battery Speakerphone, 3. Built-in Carabiner, 4. IPX7 Waterproof Wireless, 5. Daisy Chain Integrated 3.5mm Audio Cable

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Anytek A100+ Driving Recorder

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 128,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Anytek X7 Rearview Mirror Video Tachograph 1080P

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 118,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Anytek T6 Rearview Mirror Video Tachograph 1080P

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 110,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Anytek Q3 Rearview Mirror Video Tachograph 1080P

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 131,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Anytek AT66A Driving Recorder 1080P - Black

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 122,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Anytek AT66A Driving Recorder 1080P - White

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 122,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Anytek A88 Driving Recorder 1080P

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 79,200

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Anytek A98 Driving Recorder

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 96,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Anytek A3 Driving Recorder

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 132,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔