ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Olay Body Wash Bodyscience Cleansing & Bouncy - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Bodyscience Cleansing & Brightening - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Bodyscience Cleansing & Nourishing - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Refreshing Aromatic Orchid - 650ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,600

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Refreshing Rose & Milky White - 650ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,600

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Refreshing Daisy Fresh - 650ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,600

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lux Shower Cream Magical Spell - 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

With Lux Magical Spell, enchant those around you with this intoxicating fragranced bosywash that lasts long after you've showered. Bathe your skin in this fine fragrance inspired by exotic blossoms at the peak of their bloom.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove go fresh Fresh Touch Nourishing Body Wash - 550ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Body wash

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

A Bonne' Spa White C Milk Creamy Salt 350 G

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

This is a home spa product for bathing and indulging yourself.Lis selected salt grains content when scrubbing,it effectively exfoliates weathered skin cells without irritation and opens up new ones of brightened,smooth,and radiant look.pure milk protein,lemon&papaya extract

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

A Bonne Spa Milk Salt Shower Formula - 350g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

A Bonne' Spa Milk Salt is a skin whitening and slimming product with Milk formula and natural spa salt benefits. It provides nourishment to your skin with Pure Milk, Dermawhite and Allantoin. It removes dirt deposits and dead skin cells from your body, giving you a new and radiant skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

A BONNE' Miracle Spa Milk Shower Salt 350 G

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

This is a home spa Product for bathing and indulging yourself.its selected micronized salt is suitable when scrubbing.it effectively exfoliates weathered skin cells without irritation and opens up new ones of brightened,smooth,and radiant look.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Deeply Nourighing Nourishing Body Wash 550ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Body wash

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Gentle Exfoliating Nourighing Body Wash 550ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Body wash

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove go fresh Revive Nourishing body wash 550ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Body wash

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lux Shower Botanical Glowing Skin 450 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

New Lux Botanicals Glowing Skin. Feel the beauty and bright from Gardenia and Honey. Natural ingredients come together in a formulation that nourishes your skin, giving it a healthy glow.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lux Shower Botanical Bright Skin 450 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

New Lux Botanicals Skin Detox. Feel the purity and serenity from exotic Freesias and Tea Tree Oil. Natural ingredients come together in a formulation to wash away the stress of everyday life, leaving your skin soft and fragrant.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lux Shower Botanical Skin Detox 450 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

New Lux Botanicals Skin Detox. Feel the purity and serenity from exotic Freesias and Tea Tree Oil. Natural ingredients come together in a formulation to wash away the stress of everyday life, leaving your skin soft and fragrant

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Lux Shower Botanical Skin Renewal 450 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

New Lux Botanicals Skin Renewal. Feel a Mediterranean escape from blossom Fig and Geranium. Natural ingredients come together in a formulation that gently nurtures your skin with moisture everyday.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Shukubutsu Monogatari Cool Sport Shower Cream 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Shower Cream

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Betadine Body Wash Manuka Honey 500ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Betadine Natural defense Body wash Moisturizing Manuka Honey bacteria99.99% 500ml

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Imperial Leather Body Wash Pump Softy Softy 720ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Imperial Leather Body Wash Pump White Princess 720ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Imperial Leather Body Wash Pump Classic 720ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔