ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Malissa Kiss Total White Underarm Cream + Toner Set

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 18,000

ဂ်ိဳင္းကိုျဖဴေစပါသည္။ ဂ်ိဳင္းမဲျခင္းမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Malissa Kiss Total White Underarm Cream - 30 ml

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ဂ်ိဳင္းကိုျဖဴေစပါသည္။ ဂ်ိဳင္းမဲျခင္းမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Malissa Kiss Perfect Shape Brow Pencil #2 Mocha

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,600

မ်က္ခံုးေမႊးဆြဲတံျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Malissa Kiss Perfect Shape Brow Pencil #1 Choco

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,600

မ်က္ခံုးေမႊးဆြဲတံျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Malissa Kiss Perfume Whitening Body Lotion - Sweet Poison (226ml)

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,800

ခႏၶာကိုယ္အတြက္အလွဆီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Malissa Kiss Perfume Whitening Body Lotion - Call Me Maybe (226ml)

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,800

ခႏၶာကိုယ္အတြက္အလွဆီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Malissa Kiss Perfume Whitening Body Lotion - Adore You (226ml)

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,800

ခႏၶာကိုယ္အတြက္အလွဆီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔