ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Nivea Rosy White Hokkaido Rose Micellar Water - 125ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Make up remover for acne skin with Hokkaido rose serum that has anti-oxidant up to 36x for brightening and healthy face.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Spray Serum Hokkaido Rose - 150ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,300

Nivea Whitening Deep Serum Hokkaido Rose Spray. Tighten pores, whitens & smoothens skin with concentrated vitamin C & Hokkaido Rose Extract that has 36x anti-oxidant effect. Long lasting scent. Effective 48h protection

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Spray Serum Sakura - 150ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,300

Nivea Whitening Deep Serum Sakura Spary. Tightens pores, whitens & firms skin with concentrated vitamin C & natural sakura extract. Long lasting scent effective 48h protection.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Lip Peachy C & E - 4.8g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,300

Nivea Lip Peachy C&E for dull-free lip with peachy-pinked colored. The product comes with 1) Super Vitamin C helping recover dullness to a healthy bright lip, 2) Vitamin E giving a 24h lasting moisture for a soothe and smooth 3) Coral Peach Shine provide a peachy-pinked color to your lip that stay all day long.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Extra White C&A Vitamin Lotion - 180ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Body Lotion with vitamin C&A for whitening and smooth skin composed of Vimatin C from natural combined with Vitamin A. This lotion is not only can deeply repair skin, but also give moisture from inside to outside, which can make your skin looks healthy and glow.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea White Lotion Aura Orange 525ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea White Lotion Radiant Rose 525ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea White Lotion Dewy Sakura 525ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Men Extra White 10X Effect SPFPA50+++ - 8ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Men Extra White 10X Effect SPFPA50+++ - 8ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Men White 8H Oil Clear UV Filter - 8ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Men White 8H Oil Clear UV Filter - 8ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Men Anti-Age 30X Effect SPF50PA+++ - 8ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,300

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Men Anti-Age 30X Effect SPF50PA+++ - 8ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Men Creme UV - 8ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Men Creme UV - 8ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Sun Body Daily Protect Whitening Sun Serum SPF50+PA+++ - 180ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Sun Body Daily Protect Moisture Sun Serum SPF50+PA+++ - 180ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

UV & Collagen Protection / Light Texture & Non-Sticky / Moisture Bootser / Anti-Pollution Complex / Non-Chemical

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Pearl White Micellar Water - 400 Ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

မ်က္ကပ္ဖ်က္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Micellair Expert Micellar Water - 400 Ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

မ်က္ကပ္ဖ်က္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Micellair Skin Breathe Micellar Rose - 400 Ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

မ်က္ကပ္ဖ်က္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Micellair Expert Micellar Water - 125ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Make up Remover for waterproof make up clean even invisible silicone and nurish skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nivea Micellair Acne Care Micellar Water - 400ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

မ်က္ကပ္ဖ်က္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

NIVEA Extra White Radiant & Smooth Lotion 400 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,500

Deep white Essence™ Extra small concentrated whitening extract particles that deeply repair and nourish skin at cell level for white radiant skin from deep within. Vitamin C helps brighten up skin. UV filter helps protect skin from UV light.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

NIVEA Extra White Firm & Smooth Lotion 400 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,500

Deep white Essence™ Extra small concentrated whitening extract particles that deeply repair and nourish skin at cell level for white radiant skin from deep within. -Collagen & Q10 helps smoothening and firming skin UV Filter helps protecting your skin from sun which is a cause of dull damaged skin and collagen lost.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔