ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

VOODOO COLLAGEN 10,000 mg.

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 59,000

COLLAGEN ဓာတ္ရွိေသာေၾကာင့္ အသားအေရၾကည္လင္ဝင္းပျခင္း၊ အေရးအေၾကာင္းျဖစ္ျခင္းမ်ား ေလ်ာ့က်ျခင္း နွင့္ နုပ်ဳိလန္းဆန္းေစပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

VOODOO CLEOPATRA COOLING HERBAL SOAP 70g

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

This soap is an exclusive cold property formula of Voodoo only. This soap is included value herbs from ancient mythology. Egyptians used the herbs as beauty medicine. It is served to add a charm for the skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔