ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Namu Life Snail White Creme Body Wash Aroma Rashall Rose - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,700

- Cleanse the skin. - Reduce the growth of bacteria. Delicate soft foam, easy to wash off easily. - Blended with special snail slime extracts and Baobab extracts. - To nourish your skin smooth, soft, moist, pleasantly surprised at all touch.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Namu Life Snail White Creme Body Wash Deep Moisture - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,700

- Cleanse the skin. - Reduce the growth of bacteria. Delicate soft foam, easy to wash off easily. - Blended with special snail slime extracts and Baobab extracts. - To nourish your skin smooth, soft, moist, pleasantly surprised at all touch.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Namu Life Snail White Creme Body Wash Natural White - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,700

- Cleanse the skin. - Reduce the growth of bacteria. Delicate soft foam, easy to wash off easily. - Blended with special snail slime extract and Caviar Lime extract. - Helps regain tender skin gently. Make your skin look radiant. Naturally

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White SPF20PA+++ Day Cream - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White SPF20PA+++ Day Cream - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Serum - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Serum - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Icy Mask - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Icy Mask - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Gold Serum 24k Lipobelle - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Gold Serum 24k Lipobelle - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Gold SPF30 24k Lipobelle - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Snail White Gold SPF30 24k Lipobelle - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Namu Life Snailwhite Body Booster SPF30 PA+++ - 50 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

A nourishing body cream formulated with SNAIL SECRETION FILRATE, ASTAXANTHIN, and SPF30 which help restore and protect skin from sunlight instantly healthier and brighter skin soft and hydrated for youthful and firmer looking skin protect from sunlight with SPF30 UVA/UVB.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Namu Life Snailwhite Body Booster SPF30 PA+++ - 300 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

A nourishing body cream formulated with SNAIL SECRETION FILRATE, ASTAXANTHIN, and SPF30 which help restore and protect skin from sunlight instantly healthier and brighter skin soft and hydrated for youthful and firmer looking skin protect from sunlight with SPF30 UVA/UVB.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Namu Life Snailwhite Body Booster - 500 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 20,000

A nourishing body cream formulated with SNAIL SECRETION FILRATE and ASTAXANTHIN which help restore healthier brighter and firmer skin soft and hydrated for youthful and firmer looking skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SNAIL WHITE WHIPP SOAP

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

အသားအေရမ်ားႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းကာၾကည္လင္ဝင္းပေစသည့္အျပင္ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းေစပါသည္။ မ်က္ႏွာသစ္ဆပ္ျပာခဲ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔