ဆက္သြယ္ရန္ ေဖာင္

dinidon ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာ အြန္လိုင္းတြင္ေစ်း၀ယ္ႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းသင္႔တင္႔စြာႏွင္႔ လြယ္ကူစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီၿဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္နယ္ေၿမမ်ားထဲတြင္ အိမ္အေရာက္ပစၥည္းပို႔ေပးတဲ႕အတြက္ မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူၿပဳမွာၿဖစ္ပါတယ္။လူႀကီးမင္းတို႔ကို မၾကာမွီအေၾကာင္းၿပန္ပါမယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္

ျမန္မာ dinidon online shopping

  • (+669)10 756168
  • Service Time : Monday to Saturday 09:00 - 18:00
  • ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ တာခ်ီလိတ္၊ ဘန္ေကာက္ ၊ ခ်င္းမိိုင္၊ မယ္ဆိုင္

ေထာက္ခံအားေပးတဲ႔ ပစၥည္းမ်ား