ဆက္သြယ္ရန္ ေဖာင္

dinidon ကိုအားေပးတဲ႕အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႕၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးႏိုင္ဖို႔ ေက်းဇူးၿပဳၿပီး လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ တန္ဖိုးရွိလွတဲ႕အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးေဆာင္ခဲ႔ပါ။ က်ေနာ္တို႔မွ အၿမန္ဆန္ဆံုးနည္းမ်ားၿဖင္႔ အေၾကာင္းၿပန္ေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္္။ (၀န္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္ : မနက္ ၉:၀၀ မွ ညေန ၅:၀၀ ထိ) ၁။ လူႀကီးမင္းတို႔ ဆယ္သြယ္လိုသည္႔ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိုဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ၂။ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ၿဖည္႔စြက္ပါ။ ၃။ *အခ်က္အလက္မ်ားကိုၿဖည္႔စြက္ပါ။ ၄။ မည္သည္႔၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားလိုအပ္သည္ကို ၿဖည္႔စြက္ပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးၿဖည္႔စြက္ၿပီးသည္ႏွင္႔ ေက်းဇူးၿပဳၿပီး ေနာက္ထပ္တႀကိမ္ထပ္မံပို႔ေဆာင္ပါ။ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္

ျမန္မာ dinidon online shopping

  • (+669)10 756168
  • Service Time : Monday to Saturday 09:00 - 18:00
  • ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ တာခ်ီလိတ္၊ ဘန္ေကာက္ ၊ ခ်င္းမိိုင္၊ မယ္ဆိုင္

ေထာက္ခံအားေပးတဲ႔ ပစၥည္းမ်ား