ပစၥည္းျပန္အမ္းေမးခြန္းမ်ား

 

Customer: ေရာက္လာတဲ႔ပစၥည္းေတြက မွားေနတယ္ (သို႔မဟုတ္) ပ်က္စီးေနတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

dinidon:      ပစၥည္းေတြဟာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ dinidon မွၿပန္လဲွေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္။
  ၁။ ပစၥည္းေတြသည္ လူႀကီးမင္းတို႔ေအာ္ဒါမွာထားတဲ႔ပစၥည္းေတြမဟုတ္ဘူး၊
  ၂။ ပစၥည္းေတြသည္ ပ်က္စီးၿပီး အသံုးၿပဳလို႔မရဘူး၊
  ၃။ ပစၥည္းေတြက အတုၿဖစ္ေနတယ္၊
  ၄။ ရက္လြန္ပစၥည္းမ်ား။
 
  ေက်းဇူးၿပဳၿပီး အၿမန္ဆက္သြယ္ပါ။ အေပၚကအခ်က္ (၄) ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီေနမည္ဆိုလ ွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွ ပစၥည္းၿပန္လဲွေပးတာ (သို႔မဟုတ္) ေငြၿပန္အမ္းတာေတြ ၿပဳလုပ္ေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတို႔ၿပန္လာအမ္းတဲ႔ ပစၥည္းေတြကို မူလအတိုင္းထုပ္ထားရပါမည္။ ပစၥည္းပို႔တဲ့ကုမၸဏီကေန လူႀကီးမင္းတို႔ၿပန္လဲွခ်င္တဲ႔ ပစၥည္းကို လာယူပါမည္။ ၿပန္ေရာက္လာတဲ႔ ပစၥည္းေတြကို စစ္ေဆးၿပီးတဲ႔အခါ လူႀကီးမင္းတို႔ဆီကို ပစၥည္းအသစ္ထပ္ပို႔ေပးမွာၿဖစ္ပါသည္။ အဲ့ဒီအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခေတြကိုေတာ႔ dinidon ကေနပဲက်ခံမွာၿဖစ္ပါတယ္။
 
  လူႀကီးမင္းတို႔ ၿပန္လာပို႔တဲ့ ပစၥည္းေတြသည္ မူလအတိုင္းရွိေနရမွာၿဖစ္ၿပီး အစံုအလင္ပါရွိေနရမွာၿဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ပို႔လိုက္တဲ့ ပစၥည္းတစ္စံုမွာ accessoryေတြ၊ လက္ေဆာင္၊ warranty၊ တၿခား စာရြက္စာတမ္းေတြပါသည္ဆိုလ ွ်င္ ယင္းအရာမ်ား အကုန္လံုး ၿပန္ပါလာရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ ေအာက္ပါအေၿခအေနမ်ားသည္လည္း ပစၥည္းၿပန္လွဲေပးမယ္ (သို႔) မလဲွေပးဘူးအေပၚလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္နုိင္ပါတယ္။
 
  dinidon ေစ်း၀ယ္ကုန္တိုက္သည္ (၇) ရက္အတြင္း ပစၥည္းၿပန္လက္ခံ (သို႔မဟုတ္) ေငြၿပန္အမ္းေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူႀကီးမင္းတို႔၀ယ္ယူထားတဲ့ပစၥည္း   အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ကြန္ၿပဴတာေဆာ႔၀ဲ၊ ဂိမ္း CD၊ CD၊ VCD၊ DVD၊ စားေသာက္ကုန္၊ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ကိုယ္သံုး အသံုးအေဆာင္မ်ား အစရွိတဲ့ပစၥည္းမ်ားၿဖစ္ေနၿပီး ၎မ်ားကိုၿပန္အမ္းခ်င္သည္ (သို႔) မအမ္းခ်င္ဘူးဆိုတာ မေသခ်ာေသးရင္ အထုပ္မ်ားကိုမၿဖည္ေစခ်င္ေသးပါ။ ပစၥည္းမ်ားကို အထုပ္ၿဖည္ၿပီးျပီဆိုလ ွ်င္ ၿပန္အမ္းၿပီး ေငြၿပန္ယူလို႔မရေတာ႔ပါဘူး။【ပစၥည္းျပန္အမ္း အခ်က္အလက္မ်ား】
 

Customer: ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ခံရရွိထားတဲ႔ ပစၥည္းေတြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

dinidon:     dinidon သည္ အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္တာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းဆံုးအေတြ႔အႀကံဳေတြကို ဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔အားလံုး ပစၥည္းလက္ခံၿပီး (၇) ရက္အတြင္း ၿပန္လဲွနိုင္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတို႔ သိရွိရန္လိုအပ္သည့္အခ်က္မွာ ၿပန္လာပို႔သည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ မူလအတိုင္းရွိေနရမွာၿဖစ္ၿပီး အစံုအလင္ပါရွိရမွာၿဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ပို႔လိုက္သည့္ ပစၥည္းတစ္စံုမွာ accessoryေတြ၊ လက္ေဆာင္၊ warranty၊ နဂိုထုပ္ပိုးထားသည့္အတိုင္းႏွင့္ တၿခား စာရြက္စာတမ္းေတြပါသည္ဆိုလ ွ်င္ ယင္းပစၥည္းမ်ား ၿပန္ပါလာရမွာၿဖစ္ပါသည္။ ဒါ႔အၿပင္ ေအာက္ပါအေၿခအေနေတြဟာ ပစၥည္းၿပန္လဲွဲေပးမယ္ (သို႔) မလဲွေပးဘူးအေပၚလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္နုိင္ပါတယ္။
 
  လူႀကီးမင္းတို႔၀ယ္ယူထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီမယ္ဆုိရင္ (၇) ရက္အတြင္း ၿပန္အမ္းလို႔ရႏိုင္ (သို႔မဟုတ္) ေငြၿပန္ေတာင္း လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။
  ၁။ ပစၥည္းဆိုဒ္မွားေနတယ္ အေရာင္ေတြကၽြတ္ေနတယ္၊
  ၂။ ပစၥည္းမွားၿပီး ေအာ္ဒါမွာယူမိတယ္၊
  ၃။ တၿခား ပုဂၢိဳလ္ေရးအေၾကာင္းကိစၥေတြေၾကာင္႔၊
 သို႔ေပတည္း အထက္ပါအခ်က္ (၃) ခ်က္ေၾကာင္႔ ပစၥည္းၿပန္လာပို႔တယ္ဆိုရင္ ပို႔ေဆာင္ခေတြနဲ႔ တၿခား၀န္ေဆာင္မႈခေတြကိုေတာ႔ လူႀကီးမင္းတို႔ဘက္ကေနမွ ေပးေဆာင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။
 
  ဒါေပမဲ့ လူႀကီးမင္းတို႔၀ယ္ယူထားတဲ႔ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေတြဟာ ကြန္ၿပဴတာေဆာ႔၀ဲ၊ ဂိမ္း CD၊ CD၊ VCD၊ DVD၊ စားေသာက္ကုန္၊ ေထာက္ပံ႔ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ကိုယ္သံုး အသံုးအေဆာင္မ်ား အစရွိတဲ႕ပစၥည္းမ်ားၿဖစ္ေနၿပီး သူတို႔ကိုၿပန္အမ္းခ်င္တယ္ မအမ္းခ်င္ဘူးဆိုတာ မေသခ်ာေသးရင္ အထုပ္ေတြမၿဖည္ပါနဲ႔။ အဲဒီလိုပစၥည္းေတြကို အထုပ္ၿဖည္ၿပီးတယ္ဆိုရင္ ၿပန္အမ္းလို႔ရၿပီး ေငြၿပန္ယူလို႔ရတဲ႔ စတဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ခံစားခြင္႔မရပဲေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။【ပစၥည္းျပန္အမ္း အခ်က္အလက္မ်ား】
 

Customer: ပစၥည္းေတြၿပန္လဲွမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေစာင္႔ရမလဲ။

dinidon:     လူႀကီးမင္းတို႔လက္ထဲကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပစၥည္းသိုေလွာင္တဲ႔ေနရာအထိ ပစၥည္းေရာက္ဖို႔ဆုိရင္ (၃) ရက္ မွ (၄) ရက္အထိ ၾကာမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ၿပန္လာပို႔တဲ႔ပစၥည္းေတြကို ၿပန္စစ္ေဆးပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အခ်ိန္ (၅) ရက္ မွ (၇) ရက္ၾကာပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြၿပီးရင္ေတာ႔ လူႀကီးမင္းတို႔လက္ထဲကုိ ပစၥည္းၿပန္ေရာက္ဖို႔ (၄) ရက္ မွ (၅) ရက္ေစာင့္ရပါမယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ စုစုေပါင္းအားလံုး (၁၅) ရက္ၾကာမွာၿဖစ္ပါတယ္။


Customer: ေငြပဲၿပန္ယူမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလဲ။

dinidon:     လူႀကီးမင္းတို႔ၿပန္လာပို႔တဲ႔ပစၥည္းေတြကို စစ္္ေဆးၿပီးတဲ႔အထိဆိုရင္ ၁၀ရက္ၾကာပါတယ္။ ပစၥည္းၿပန္လဲွေပးမေပး၊ ေငြၿပန္အမ္း မအမ္း ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးတဲ႔အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ လူႀကီးမင္းတို႔ကို ဆက္သြယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြၿပန္အမ္းမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ ဘဏ္အေကာင္႔မွ (၇) ရက္အတြင္း ေငြၿပန္လႊဲေပးမွာပါ။
 

Customer: ပစၥည္းေတြက မွားေနတယ္ (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိဘူး။ အဲ့ဒါဆိုရင္ တၿခားပစၥည္းေတြနဲ႔ လဲွေပးပါသလား။
dinidon:     အခုေလာေလာဆယ္ေတာ႔ လူႀကီးမင္းတို႔ဆီက ၿပန္လာပို႔တဲ႔ ပစၥည္းေတြကို လက္ခံၿပီး တၿခားအမ်ိဳးအစားပစၥည္းေတြနဲ႔ ၿပန္လဲွေပးတဲ႔ အစီအစဥ္ေတြ မရွိေသးပါဘူး။ အေသးစိတ္ ထပ္သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔  【ပစၥည္းျပန္အမ္း အခ်က္အလက္မ်ား】 ပတ္သက္ၿပီး သိထားရမည္႔အခ်က္မ်ား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို 【 contact us 】 တိုက္ရိုက္ အီးေမးလ္ကေန ဆက္သြယ္လို႔ရပါတယ္။
 

Customer: ေရာက္လာတဲ႔ပစၥည္းေတြကို တၿခားဆိုဒ္ တၿခားအေရာင္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုၿပန္လဲွရမလဲ။
dinidon:     အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ လူႀကီးမင္းတို႔ဆီက ၿပန္လာပို႔တဲ႔ ပစၥည္းေတြကို လက္ခံၿပီး တၿခားပစၥည္း (ဥပမာ - ဆိုဒ္၊ အေရာင္၊ အေရအတြက္ ႏွင္႔ တၿခားေတြ) နဲ႔ တိုက္ရိုက္ၿပန္လဲွေပးတဲ႔ အစီအစဥ္ေတြ မရွိေသးပါဘူး။ အေသးစိတ္ ထပ္သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔ 【ပစၥည္းျပန္အမ္း အခ်က္အလက္မ်ား】 ပတ္သက္ၿပီး သိထားရမည့္အခ်က္မ်ား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို 【 contact us 】 တိုက္ရိုက္ အီးေမးလ္ကေန ဆက္သြယ္လို႔ရပါတယ္။