ပစၥည္းပို႔ေမးခြန္းမ်ား

 

Customer: ပစၥည္းပို႔ေပးတဲ႔အခါ dinidon မွအသိေပးပါသလား။

dinidon:     လူႀကီးမင္းတို႔ဆီကို ပစၥည္းပို႔ေပးတဲ႔အခါ dinidon မွ အီးေမးလ္ကေန အသိေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္။

 

Customer: ေငြေပးေခ်ၿပီးလ ွ်င္ ပစၥည္းေရာက္လာဖို႔ ဘယ္ေလာက္ေစာင့္ရမလဲ။
dinidon:     လူႀကီးမင္းတို႔ဆီမွ က်သင္႔ေငြကိုရရွိၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွ အခ်ိန္အတိုႏိုင္ဆံုးအတြင္း ပစၥည္းပို႔ေပးပါမည္။ dinidon မွ လူႀကီးမင္းတို႔လက္ထဲသို႔ ပစၥည္းေရာက္ဖို႔ရန္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍ ၂ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္းၾကာျမင့္မွာၿဖစ္ပါသည္။ 


Customer: ဘယ္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ အတိအက် ပစၥည္းလာပို႔ခိုင္းလုိ႔ရမလား။
( ဥပမာ - ညအခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) တရားဝင္ရုံးပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြလိုရက္မ်ိဳးေတြမွာ)
dinidon:     စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာလည္း ပံုမွန္ရက္ေတြလိုပဲ ပစၥည္းပို႔ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘယ္အခ်ိန္အတိအက်ေရာက္မယ္ဆိုတာကိုေတာ႔ မေၿပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္ရက္ ဘယ္အခ်ိန္အတိအက်ေတြမွာ ပစၥည္းလာပို႔ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ မွတ္ခ်က္ေနရာမွာစာထားခဲ႔ပါ။

 

Customer: dinidon ရဲ႕  ပစၥည္းပို႔တဲ႔ရက္ကို ဘယ္လို check ရမလဲ။
dinidon:     dinidon မွပစၥည္းပို႔ေပးမည့္ရက္ကို သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ လူႀကီးမင္းရဲ႕  【 Login 】 ထဲကို၀င္ပါ။ ၿပီးလ ွ်င္【 ေအာ္ဒါ စစ္ေဆးၿခင္း 】 ထဲက【 ပစၥည္းပို႔ရက္ 】မွာ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။


Customer: အကယ္၍ ပစၥည္းလက္ခံမည့္ေနရပ္လိပ္စာကိုေၿပာင္းခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။
dinidon:     ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕  ပစၥည္းပု႔ိေဆာင္ေရးစနစ္က အင္မတန္ၿမန္ဆန္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားၿဖင္႔ဆိုရင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ထဲမွာေတာ႔ ေနရပ္လိပ္စာေၿပာင္းလို႔မရပါဘူး။ တကယ္လို႔ ေငြမလႊဲခင္ ေၿပာင္းမယ္ဆိုရင္【 Contact us 】 ကေနၿပီးေတာ့မွ ဆက္သြယ္ပါ။ ေငြလႊဲၿပီးၿပီဆိုရင္လည္း【 Contact us 】 ကေနအေၾကာင္းၾကားပါ။ dinidon ဘက္မွ ပစၥည္းသည္ ပို႔ေနၿပီလား မပို႔ရေသးဘူးလားဆိုတာ ၿပန္ၾကည့္ရပါမည္။ မပို႔ရေသးဘူးဆိုလ  ွ်င္ ေနရပ္ေၿပာင္းလို႔ရပါေသးတယ္။ ပို႔ ျပီးၿပီဆိုရင္ေတာ႔ ေက်းဇူးၿပဳၿပီး မူလေပးထားသည့္ ေနရပ္လိပ္စာကေနပဲ ပစၥည္းလက္ခံေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။
 

Customer: ေအာ္ဒါႏွစ္ခုကို မတူတဲ႔အခ်ိန္ေတြမွာ မွာထားတယ္ဆိုရင္ အတူတူပို႔ေပးလို႔မလား။
dinidon:     dinidon သည္ အခ်ိန္ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္နဲ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ပထမေအာ္ဒါနဲ႔ဒုတိယေအာ္ဒါသည္ အခ်ိန္ကြာဟေနမယ္ဆိုရင္ အတူတူပို႔ေပးလို႔မရနုိင္ပါ။ ေက်းဇူးၿပဳၿပီး  【 ေအာ္ဒါ စစ္ေဆးၿခင္း 】 မွာ ပစၥည္းပို႔ေပးတဲ႔ ရက္ေတြကို၀င္ၾကည္႔ပါ။