ပစၥည္းဝယ္/ေငြလႊဲေမးခြန္းမ်ား

 

Customer: ဘယ္လိုေငြေပးေခ်လို႔ရမလဲ။

dinidon:     KBZ ဘဏ္ & CB ဘဏ္ ၊ WeChat  Pay  ၊ AliPay ၊ OK$ dollar ၊ ပစၥည္းေရာက္ ေငြေခ်စနစ္ ေတြကိုအသံုးၿပဳၿပီး ေငြလႊဲလို႔႔ရပါတယ္။
 

Customer: ေအာ္ဒါမွာၿပီးရင္ ေငြဘယ္လိုေပးေခ်ရမလဲ။

dinidon:     ေအာ္ဒါၿပီးတဲ႔အခါ လူႀကီးမင္းတို႔အီးေမးလ္ထဲကို အေၾကာင္းၾကားစာေရာက္လာပါလိမ္႔မယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ လူႀကီးမင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးထားတဲ့     ေငြေပးေခ်စနစ္ကို ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။
 

Customer: ကိုယ္ေအာ္ဒါမွာထားတာေတြ ရ မရ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။
dinidon:     ေအာ္ဒါမွာထားတာ ရတယ္ဆိုရင္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ အီးေမးလ္ထဲကို အေၾကာင္းၾကားစာ ေရာက္ပါလိမ္႔မယ္။ အေၾကာင္းၾကားစာထဲမွာ ေအာ္ဒါ  ပစၥည္းေတြရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္မွာၿဖစ္ပါတယ္။
 

Customer: ကၽြန္ေတာ္တို႔ငြလႊဲၿပီးေၾကာင္း ဘယ္လိုအသိေပးလို႔ရမလဲ။
dinidon:  ေငြလႊဲၿပီးလ ွ်င္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ထဲကေန 【 Login 】၀င္ပါ။ ၿပီးရင္ 【 ေအာ္ဒါအေျခအေန စစ္ေဆးၿခင္း 】 ထဲသို႔၀င္ပါ။ အဲ့ဒီထဲမွာ လူႀကီးမင္းတို႔    ပစၥည္းမွာတဲ႔ရက္စြဲေတြေပၚလာပါလိမ္႔မယ္။ ရက္စြဲနဲ႔ တစ္တန္းထဲမွာ မွတ္ခ်က္ေနရာရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ ေက်းဇူးျပဳ၍ လူႀကီးမင္းရဲ႕  ဖုန္းနံပါတ္ခ်န္ခဲ့ပါ။ ၿပီးရင္ "အတည္ျပဳမည္" လုပ္လိုက္ပါ။ အကယ္၍ dinidon ရဲ႕  Social Medias ကိုဆက္သြယ္မည္ဆိုလ ွ်င္ ေအာ္ဒါကုတ္နံပါတ္ႏွင့္တကြ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္။ အဲ့ဒါေတြလုပ္ၿပီးရင္ေတာ႔ လူႀကီးမင္း မွာထားတဲ႔ပစၥည္းေတြနဲ႕ ေစ်းႏႈန္း ေငြေပးေခ်ၿပီးေၾကာင္းကိုလူႀကီးမင္းရဲ႕ အီးေမးလ္မွာ မက္ေဆ႔ခ်္၀င္လာပါမယ္။

 

Customer: ေငြေပးေခ်ၿပီးရင္ ပစၥည္းေရာက္လာဖို႔ ဘယ္ေလာက္ေစာင္႔ရမလဲ။
dinidon:     လူႀကီးမင္းတို႔ဆီမွ က်သင္႔ေငြကိုရရွိၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွ အခ်ိန္အတိုႏိုင္ဆံုးအတြင္း ပစၥည္းပို႔ေပးပါမည္။ dinidon မွ လူႀကီးမင္းတို႔လက္ထဲသို႔ ပစၥည္းေရာက္ဖို႔ရန္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍ ၂ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္းၾကာျမင့္မွာၿဖစ္ပါသည္။